Ange ditt sökord

En person som redan är sjuk kan göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor.  Foto: Shutterstock

En person som redan är sjuk kan göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor. Foto: Shutterstock

Kloka listan kompletteras med levnadsvanor

Kloka listan är Stockholms läns landstings läkemedelsrekommendationer för vanliga sjukdomar. Inför 2017 års upplaga har man valt att även inkludera råd om levnadsvanor.

Annons:

Kompletteringen innebär att Kloka listan blir ännu mer användbar i mötet med patienten, säger Gerd Lärfars, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté, i ett pressmeddelande. 

Stora hälsovinster att hämta för redan sjuka personer

Tanken med den nya listan är att läkare snabbt ska kunna få information om vilka förändringar i levnadsvanor som har evidens vid olika sjukdomstillstånd. Det hoppas kunna bidra till att fler människor får bra och individualiserade råd om levnadsvanor.

En person som redan är sjuk kan göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor. Det vet man eftersom medellivslängden i snitt är 14 år längre hos de människor som har ett sunt leverne. Därför bör stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor vara en naturlig del av rådgivningen även vid läkemedelsförskrivning.

Blir en helhetssyn på patientens behandling

Kloka listan har även tidigare innehållit vissa råd om levnadsvanor, men nytt inför 2017 års utgåva är att hälsosamma levnadsvanor inkluderas på ett mer systematiskt sätt vid alla sjukdomsdiagnoser där det finns god evidens för detta. 

Gerd Lärfars säger att det nu blir mer av en helhetssyn på patientens behandling, när inte bara läkemedel utan också levnadsvanor kan ha stor betydelse för sjukdomsförloppet

Exempel på levnadsvanor ur Kloka Listan 2017

Av den nya listan framgår exempelvis att det finns evidens för positiv effekt av viktnedgång hos överviktiga som lider av gastroesofageal refluxsjukdom, att fysisk aktivitet har visat positiv effekt vid tillstånd som depression och diabetes och att överkonsumtion av alkohol avrådes vid flertalet tillstånd. 

Det står också att det inte är säkerställt att någon särskild kost kan påverka sjukdomsutvecklingen vid demens hos äldre. 

Annons:

Källor:

Stockholms Läns Landsting

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: