Ange ditt sökord

I Sverige erbjuds alla barn vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. Foto: Shutterstock

I Sverige erbjuds alla barn vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. Foto: Shutterstock

Kampanj om nyttan med vaccinationer

Med start den här veckan och till och med den 29 april pågår informationskampanjen europeiska vaccinationsveckan, en satsning från Folkhälsomyndigheten som sker i samklang med andra länder i Europa.

Annons:

Kampanjen görs för att öka medvetenheten om hur stor betydelse det har för hälsan att vi vaccinerar oss.

BVC tar stort ansvar i att informera föräldrar

I Sverige erbjuds alla barn vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. Där ingår vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hib, pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund och HPV. 

Enligt Tiia Lepp, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, är det barnavårdscentralerna som drar det stora lasset vad gäller att informera föräldrarna kring barnens vaccinationer. Att så många som 97 procent av alla tvååringar har tagit sina vaccin menar hon är en direkt avspegling av att förtroendet för barnavårdscentralernas personal är hög.

Majoriteten av alla barn är vaccinerade 

Syftet med europeiska vaccinationsveckan är för att informera och uppmärksamma om hur allvarliga de sjukdomar som man vaccinerar emot är. Det är inte alla som känner till riskerna och förstår varför man ska vaccinera och man kan inte heller ta för givet att dem ska göra det, menar Tiia Lepp. 

Det var relativt länge sedan som vi hade flera allvarliga fall av exempelvis kikhosta och röda hund. För att det ska fortsätta så behöver kommande generationer påminnas om nyttan med vaccinationer.

Finns alltid de som är skeptiska 

97 procent är en hög vaccinationsgrad och rent teoretiskt går det att nå hundra procent, men inte i praktiken. Tiia Lepp förklarar varför:

Alla barn kan inte vaccineras och en del av tvååringar som inte fått alla sina vaccinationer får det senare så den siffran går upp sedan.

Sedan finns det alltid de som är skeptiska till vaccinationer och därmed inte tar dem, men Tiia Lepp försäkrar att det är en sådan liten grupp att de inte utgör en smittrisk i sig.

Annons:

Källor:

Dagens medicin

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: