Ange ditt sökord

Enligt studien fortsätter man att undvika viss mat trots att det idag inte är farligt, till följd av rädsla för vad andra ska säga när man bryter mot traditionen. Foto: Getty Images

Enligt studien fortsätter man att undvika viss mat trots att det idag inte är farligt, till följd av rädsla för vad andra ska säga när man bryter mot traditionen. Foto: Getty Images

Hur uppkommer våra traditioner?

Forskare vid Karolinska Institutets Emotion Lab har utforskat de psykologiska mekanismerna bakom hur traditioner och normer skapas och upprätthålls. Deras studie, publicerad i Journal of Experimental Psychology: General, belyser hur rädsla för straff och benägenheten att kopiera andras beteende, spelar en central roll i detta fenomen.

Annons:

Social inlärning hos människor vid fara

I en serie av fyra psykologiska experiment involverade forskarna 120 försökspersoner. De ville förstå hur människor lär sig av varandra, särskilt när det handlar om att undvika fara. I det första experimentet fick studiedeltagarna välja mellan två bilder på en skärm vid, 20 tillfällen. De fick reda på att om de valde fel skulle de få en obehaglig elstöt. De fick först se en film där den inspelade personen valde bild A varje gång. Resultaten visade att deltagarna i hög grad kopierade en annan persons val för att undvika en påstådd obehaglig elstöt. 95% av försökspersonerna valde också bild A. När studiedeltagarna i stället utlovades belöning i form av biobiljetter följde de valet som personen i filmen gjorde, endast till 60%. Detta tyder på att social inlärning är kraftfullare när det handlade om att undvika fara jämfört med när en belöning är i spel.

Social inlärnings påverkan på beteende

I ett annat experiment, där godtyckliga bestraffningar användes, sjönk följsamheten till det val som den inspelade personen gjorde till under 70 procent. Detta bekräftade att social inlärning spelar en betydande roll i hur människor anpassar sitt beteende baserat på de upplevda konsekvenserna och farorna.

Överföring av traditioner och normer över generationer

I den fjärde studien ville forskarna utforska om följsamheten till att välja alternativ A kunde ärvas över generationer, även om hotet om elstöt aldrig blev verkligt. De fann att även efter fem generationer av försökspersoner som kopierade sina föregångares val, var fortfarande 95 procent av svaren endast alternativ A. Detta visade hur starka och beständiga traditioner och normer kan vara, även när de saknar rationell grund.

Skapandet och upprätthållandet av godtyckliga traditioner

Denna forskning belyser mekanismerna bakom skapandet och upprätthållandet av traditioner som tabun kring mat, kläder och beteenden som egentligen inte borde ha betydelse för gruppen eller individerna. Det visar hur rädsla för andra människors missaktning och straff kan bidra till att traditioner och normer fortsätter att existera, även när de inte längre har en praktisk relevans. Ett godtyckligt förbud mot till exempel viss mat, som i dag inte behöver undvikas av några särskilda skäl, kan upprätthållas genom att individerna i gruppen är rädda för andra människors missaktning om de skulle börja äta den förbjudna maten

Denna studie ger insikter i hur människors beteende påverkas av rädsla för straff och social inlärning, och hur dessa faktorer kan förklara skapandet och upprätthållandet av traditioner och normer. Forskningen visar hur starka och beständiga dessa traditioner kan vara, och hur de kan överföras över generationer.

Läs om myter kring levnadsvanor.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: