Ange ditt sökord

Synpunkter och klagomål bidrar till att förbättra vården så att andra inte drabbas på samma sätt, säger Steinunn Ásgeirsdóttir, förvaltningschef för patientnämnden i Region Stockholm. Foto: Privat

Synpunkter och klagomål bidrar till att förbättra vården så att andra inte drabbas på samma sätt, säger Steinunn Ásgeirsdóttir, förvaltningschef för patientnämnden i Region Stockholm. Foto: Privat

Har du synpunkter på vården? – Var med och förbättra!

Du kan alltid höra av dig till patientnämnden om du har synpunkter eller klagomål på vård som du eller en närstående fått inom regionen (i det här fallet Region Stockholm). Alla ärenden vi på patientnämnden får ta del av är viktiga och bidrar till vårdens kvalitetsutveckling. Och nu kan du logga in på 1177.se och framföra ditt ärende direkt.

Annons:

Alla har vi någon gång varit patient, eller så blir vi det, och varje dag sker tusentals möten inom hälso- och sjukvården och tandvården. Vanligtvis blir mötet mellan patient och vård bra, men ibland kan något av olika skäl upplevas negativt. Det kan handla om en känsla eller ett faktiskt problem. Även i de bästa av världar kan fel uppstå. Om du vill lämna synpunkter eller klaga på den vård som du eller en närstående har fått, kan du vända dig till patientnämnden eller till den verksamhet som ansvarade för vården.

Patientnämnden stöttar dig

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans och gör inga egna medicinska bedömningar eller tar ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Vi ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar.
Enligt en ny lagstiftning från 2018 har patientnämnden också skyldighet att genomföra analyser av sina inkomna ärenden.
— Med hjälp av dessa analyser, ska vi uppmärksamma vården på riskområden och hinder för en personcentrerad vård. Vi ska även dela med oss av det vi ser till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och vi ska dessutom föreslå åtgärder till förbättring, berättar Steinunn Ásgeirsdóttir, förvaltningschef för patientnämnden i Region Stockholm, och fortsätter
— Det är därför de synpunkter och klagomål som du framför till oss är så oerhört viktiga. De bidrar till vårt arbete att förändra och förbättra vården så att andra inte drabbas på samma sätt! Tillsammans kan vi göra vården ännu bättre!
Och det gäller även det som vi nu står mitt i, nämligen coronapandemin. Patientnämnden har hittills tagit emot fler än 400 ärenden som på något sätt rör corona, och det är viktigt att även dessa kommer fram till vården och dess beslutsfattare.

… och hjälper dig att föra fram dina synpunkter eller klagomål

Patientnämndens uppgift är att hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram dina synpunkter eller klagomål, samt se till att de blir besvarade. Vi kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården och hur du kan söka ersättning för en skada du fått i samband med den.
Patientnämnden handlägger frågor som rör regionens hälso- och sjukvård, privata vårdgivare som har avtal med regionen, Folktandvården, Distriktstandvården, Aqua Dental, tandvård som regionen finansierar och vård hos privata tandhygienister. Patientnämnden handlägger även frågor som rör kommunernas hälso- och sjukvård samt den allmänna omvårdnad som hör till den. Patientnämnden har ingen preskriptionstid, vilket betyder att du inte behöver anmäla inom en viss tidsram. Det kostar inte heller något att ta kontakt med oss. Våra handläggare har stor kunskap och erfarenhet av hälso- och sjukvård, tandvård och även juridik. Vi har tystnadsplikt.
Vi kan också ge dig råd och stöd om du vill gå vidare med ditt ärende till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO (www.ivo.se). Önskar du söka ersättning för en skada orsakad av vården, kontakta Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, www.lof.se) eller om det handlar om läkemedel, vänd dig till Läkemedelsförsäkringen (www.lff.se).

Nu är det enkelt att kontakta patientnämnden via 1177.se

Sedan i våras kan du enkelt och säkert lämna synpunkter eller klagomål på vård inom region Stockholm genom att logga in med mobilt bank-id på 1177.se och gå in under ”Alla övriga tjänster” och därefter ”Lämna synpunkter och klagomål hos Patientnämnden”. Gäller det en annan region kan du finna patientnämnden här: https://www.ivo.se/for-privatpersoner/om-patientnamnden/hitta-din-patientnamnd/.

…eller på andra sätt

Enklast är som sagt var att gå in via 1177.se men du kan även kontakta patientnämnden på andra sätt, exempelvis genom att ringa på telefon 08-690 67 00. Av sekretesskäl ber vi att du inte skickar uppgifter såsom personnummer eller specifik information om händelsen som ligger bakom din önskan att få kontakt med oss via e-post, men du kan höra av dig kort och be om kontakt, på [email protected]. Dessutom kan du hämta vårt formulär för synpunkter och klagomål på www.patientnamndenstockholm.se eller skriva till oss på adress: Patientnämndens förvaltning, Box 17535, 118 91 Stockholm

Vad händer när du kontaktat patientnämnden?

– När du hört av dig till patientnämnden får du en bekräftelse med information om vem som handlägger ditt ärende.
– Har ni inte redan haft kontakt, så kommer handläggaren att kontakta dig inom några dagar. Du kan också själv ta kontakt. I dialogen får du veta mer om patientnämndens uppdrag och arbetssätt.
-Med ditt godkännande skriver patientnämnden till vårdgivaren, bifogar en kopia av din skrivelse med dina personuppgifter, och begär in ett svar på dina synpunkter eller klagomål.
-Vården ges nu möjlighet att bemöta dina synpunkter, att förklara och reda ut det som hänt och när svaret kommit in skickas det i ett brev till dig. Det brukar ta drygt en månad att få svar från vården.
-Förhoppningsvis har vården gett svar på dina frågor/synpunkter. Ibland kan dialogen dock behöva fortsätta. Ärendet avslutas när det inte är nödvändigt, eller möjligt, att komma vidare.

Läs mer om patientnämndens verksamhet på www.patientnamndenstockholm.se.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: