Ange ditt sökord

Hänsyn till åldrandet i ny forskning kring Alzheimers

Hänsyn till åldrandet i ny forskning kring Alzheimers

Människans åldrandeprocess kan vara en orsak till att Alzheimers sjukdom utvecklas. Forskningen och resultaten tas upp i en avhandling vid Linköping universitet. 

Annons:

Alzheimers sjukdom beror på flera sjukdomsprocesser, som i slutändan leder till att hjärncellerna dör. Sjukdomen är den vanligaste formen av demens och precis som med de andra är det bland annat minnet och talet som tar stryk. I Sverige är det cirka 7 500 nya fall av Alzheimers som rapporters varje år.

Åldrandeprocessen har underskattats

I tidigare forskning har man tagit för lätt på åldrandets effekter på nervcellen, påstår Lin Zheng, doktorand i experimentell patologi och den som står bakom avhandlingen. I hennes studie visar hon nu att effekterna resulterar i att proteinet beta-amyolid koncentreras i delar av nervcellen. Proteinet i sig är skadligt och orsakar ett läckage av ämnen som gör att nervceller död. 

I och med att vi människor åldras får cellernas renhållningssystem, där lysosomerna är en viktig del, en allt mer betydande roll. Om systemet är ur funktion samlas defekta och utslitna organeller i cellerna. Ett fungerande renhållningssystem skulle däremot rensa bort och återvinna dem. 

Syrehalten påverkar nervcellkulturen

Utöver det innebär en människas åldrande även att cellerna utsätts för farliga molekyler i större grad, exempelvis fria syreradikaler. Under forskningens gång har Lin Zheng analyserat hur nervcellkulturer påverkas vid högre syrehalter. Normalt ligger syrehalten i en cell på 8 procent, men hon ville se vad som hände om man höjde den till 20 respektive 40 procent.

Något som är typiskt för Alzheimerdrabbade nervceller är att det samlas mer och mer beta-amyloid i lysosomerna – och det var precis vad som hände. Dessutom bröts membran ned och celler begick självmord i allt snabbare takt. 

Stöder tidigare hypoteser

Resultatet av arbetet visar inte enbart att åldrandeprocessen kan vara betydande för utvecklandet av Alzheimers sjukdom. Det ger dessutom stöd för de hypoteser som säger att olika varianter av stress och slag mot huvudet kan vara en bidragande orsak till sjukdomsutvecklingen. 

Lin Zheng utgör en del av professor Jan Marcusssons forskargrupp. Tillsammans studerar de patogenesen vid Alzheimers sjukdom. Med blandade kompetenser bilder de nu en grupp som med små medel har lyckats komma långt i forskningen kring den allvarliga och obotliga sjukdomen. 

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: