Ange ditt sökord

Fysisk aktivitet på recept ger bättre livskvalitet för många patienter

Fysisk aktivitet på recept ger bättre livskvalitet för många patienter

Fysisk aktivitet på recept, FaR, upplevs positivt av de flesta patienter som får prova det. Över hälften ökar sin fysiska aktivitet och upplever förbättrad hälsa. Det visar en C-uppsats i pedagogik vid Högskolan i Gävle av Lena Johansson och Gunilla Lindgren. De har intervjuat patienter vid Carema Hälsocentral i Gävle om FaR.

Annons:

FaR finns sedan 2001 som en möjlighet för läkare och annan vårdpersonal att skriva ”recept” på fysisk aktivitet för att påverka patienter till ökad fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet är en stor riskfaktor för övervikt och vällevnadssjukdomar. Fysisk aktivitet är effektivt i viktreducerande syfte samt en viktig komponent för att behandla och förebygga många sjukdomar. Mest samhällsnytta nås genom att öka den fysiska aktiviteten bland dem som är minst fysiskt aktiva. Målgrupper för ökad fysisk aktivitet är personer med olika sjukdomar och personer med riskfaktorer, till exempel ärftlighet för sjukdomar, rökare och överviktiga.

Carema Hälsocentral Gävle är den hälsocentral i Gävleborg som är flitigast på att skriva ut FaR till sina patienter.
– En anledning till det kan vara att vi tagit fram ett standardrecept på FaR, där de vanligaste ordinationerna är förifyllda, vilket förenklar förskrivningen, förklarar Stig Lundberg, verksamhetschef vid Carema Hälsocentral Gävle.

Carema Hälsocentral Gävle har även utarbetat en metabol-mottagning för patienter med riskfaktorer för metabola sjukdomar, till exempel diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Inriktning på livsstilsförändringar är basen i all behandling och här utgör FaR en naturlig del i arbetet

Det var den höga frekvensen av utskrivna FaR-recept som gjorde att de båda pedagogikstudenterna valde just Carema Hälsocentral Gävle för sin studie. Samtliga 137 patienter som fått FaR under 2007 fick en enkät att svara på. Drygt hälften svarade och av dem upplevde 78 procent att det varit positivt att få prova möjligheten till ökad fysisk aktivitet. Över hälften hade ökat sin fysiska aktivitet och upplevde en förbättrad hälsa. Enkäterna skickades ut i april 2008, vilket innebär att patienterna hade mellan fyra och 16 månaders erfarenhet av FaR- aktiviteterna.

Studien visar vidare att effekten ökade om patienterna fick motiverande stöd i samband med förskrivningen och ännu mer om de dessutom fick en uppföljning. 68 procent angav att de inte fått någon uppföljning och många patienter föreslog just uppföljning om FaR på något sätt skulle förbättras.

– Det får vi ta till oss och bli bättre på att följa upp FaR-patienterna. Det är mycket värdefullt att den här studien gjorts, vi kan ta tillvara resultaten och utveckla konceptet, säger Stig Lundberg.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: