Ange ditt sökord

Det är viktigt att tidigt fånga upp barn med risk för övervikt, för att motverka framtida förhöjd risk för cancer. Foto: Shutterstock

Det är viktigt att tidigt fånga upp barn med risk för övervikt, för att motverka framtida förhöjd risk för cancer. Foto: Shutterstock

Fortsatt risk för cancer efter högt BMI som barn

Barn med högt BMI har kvarvarande förhöjd risk för fetmarelaterad cancer senare i livet, även om de varit normalviktiga som unga vuxna. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Annons:

Fetmarelaterad cancer innefattar en betydande grupp cancersorter, varav många ökar i befolkningen. Exempel på sjukdomar som ingår är cancer i munhåla, lever, galla, bukspottskörtel, tjocktarm, ändtarm och sköldkörtel, malignt melanom och blodcancer. Man har sedan tidigare visat kopplingen mellan högt BMI som vuxen och förhöjd risk för fetmarelaterad cancer. Det har dock varit oklart hur stor risken är efter övervikt eller fetma i unga år.

Kvarvarande cancerrisk

Resultaten från Göteborgs universitet har publicerats i tidskriften Cancer Communications och bygger på populationsstudien BMI Epidemiology Study Gothenburg, med data från 36 565 män, födda 1945-61. Forskarna utgick från deltagarnas BMI vid 8 respektive 20 års ålder, samt cancerdiagnoser under de efterföljande cirka 40 åren. Då flertalet fetmarelaterad cancer uppkommer i övre medelåldern är den långa uppföljningstiden avgörande för fynden. Resultaten visar att de pojkar som hade övervikt vid 8 års ålder hade ökad risk för fetmarelaterad cancer i vuxen ålder, i synnerhet för den grupp där övervikten kvarstod vid 20 års ålder. Dock fanns en förhöjd risk även för de med normaliserat BMI vid 20 års ålder.

– Alarmerande nog kvarstod en nästan 40-procentigt ökad risk även för den grupp av pojkar som hade övervikt vid 8 års ålder men normalvikt vid 20 års ålder, säger Jimmy Celind, forskare vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, barnläkare på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg och studiens försteförfattare.

– Övervikt i barndomen, som normaliserades till vuxen ålder, gav alltså en kvarstående ökad risk för fetmarelaterad cancer i sen vuxen ålder, vilket den här studien är den första att visa.

Tidiga insatser viktigt

Författarna bakom studien betonar att resultaten inte säger något om individuella risker. De vetenskapliga slutsatserna på befolkningsnivå manar dock till ökad aktivitet och tidiga insatser, menar forskarna.

– Resultaten visar att förebyggande insatser mot fetmarelaterad cancer bör starta redan tidigt i barndomen. Om beslutsfattare med ansvar för folkhälsan på populationsnivå menar allvar med att alla barn har rätt till en hälsosam start i livet, då behöver man öka insatserna i tidiga år, säger Jimmy Celind.

Annons:

Källor:

Göteborgs universitet

Populationsstudie

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: