Ange ditt sökord

Fler hjärtsviktspatienter kan bli hjälpta med pacemaker

Fler hjärtsviktspatienter kan bli hjälpta med pacemaker

Enligt en ny undersökning skulle fler hjärtsviktspatienter kunna behöva pacemaker än de allra sjukaste.

Annons:

Hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till att man läggs in på sjukhus och död i västvärlden och förekommer i olika former. Vid sänkt förmåga att dra ihop hjärtmuskeln finns idag flera olika effektiva behandlingar, däremot saknas beprövad behandling vid sänkt förmåga hos hjärtmuskeln att slappna av. 

Förändringar i EKG-kurvan

Forskare från Karolinska Institutet har i samarbete med kollegor från Linköpings universitet, Södersjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset kartlagt två typer av hjärtsvikt. De har funnit att en viss typ av förändringar i EKG-kurvan, den som mäter hjärtats elektriska aktivitet, är förenat med ökad dödlighet hos hjärtsviktpatienter. På fackspråk kallas detta för QRS-förlängning, vilket innebär att vänster och höger sida på hjärtat inte samarbetar tillräckligt bra. 

Blir hjälpta med pacemakern

Ett sätt att behandla QRS-förlängning vid sänkt förmåga hos hjärtat är att man opererar in en så kallad svikt-pacemaker som är en avancerad typ av pacemaker som skickar signaler till båda sidor av hjärtat. Denna metod används idag endast till de allra sjukaste patienter. Forskarna säger nu att deras studie talar för att även andra patienter med lindrigare hjärtsvikt av detta slag skulle kunna behandlas med pacemaker.

Studien har publicerats i vetenskapstidsskriften European Heart Journal och som underlag har de tagit hjälp av det stora svenska hjärtsviktsregistret, RiksSvikt. 

Enligt Lars Lund, docent som har lett studien säger han att ”vid sänkt förmåga hos hjärtat har svikt-pacemaker inte prövats ännu. Men våra resultat tyder på att det skulle kunna vara av värde även vid denna typ av hjärtsvikt och att det här är något vi måste studera vidare”. 

Läs mer:

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: