Ange ditt sökord

Etymologi – ordets ursprung

Etymologi – ordets ursprung

En spänd muskel ser ut som en liten mus under huden tyckte romarna, så fick muskel sitt namn. Medicin härstammar från latinets läka och narkos grundar sig på grekiskans ord för djup dvala.

Annons:

Medicin – härstammar från latinets ”medicina” som betyder läkekonst. Det är också relaterat till ”mede´ri” som betyder att läka. Ordet hade alltså samma innebörd för romarna som det har för oss, dels betydelsen läkandets vetenskap dels sättet att läka, det vill säga bruket av läkemedel.

Melankoli – betyder ett depressivt emotionellt tillstånd. Ordet har sin grund i antiken, läran om kroppsvätskorna, där ”melan” kommer ur grekiskans ”melas” som står för svart och ”khole´” som står för galla, det vill säga svart galla. Man trodde att ett överflöd av svart galla ledde till depressiva tillstånd.

Mesmerism – är en form av hypnos uppkallad efter den tyske läkaren Franz Mesmer (1734-1815). Under hans tid var magnetism ett nytt begrepp. Mesmer utvecklade en teori om en okänd kraft som kunde ha djupgående effekter på den mänskliga kroppen. Denna kraft kunde också överföras från en individ till en annan. Bruket av att samla och använda denna kraft är en form av hypnos och kallas mesmerism efter sin upptäckare. Metoden föll i vanrykte efter en granskning av Mesmer och hans metod men än i dag kan den förekomma och att magnetiska krafter kan påverka levande varelser är ingen ovanlig folktro.

Metabolism – betyder ämnesomsättning och kommer av grekiskans ”metaba´lein” som betyder omvandla och syftar på den kemiska process där näring omvandlas till ämnen som ska bygga upp organismen. Termen formulerades av den tyske anatomen och fysiologen Theodor Schwann (1810- 1882).

Mikroskop – kommer från grekiskans ”mikro´s” som betyder liten, obetydlig samt ”skopei´n som står för att betrakta. Ursprungligen kallades mikroskopet lopp- eller lusglas eftersom de första linserna användes för att titta på just loppor och löss. Mikroskopet uppges ha fått sitt namn av Johannes Faber (1574-1629).

Migrän – en anfallsvis påkommande svår huvudvärk som oftast är begränsad till ena halvan av huvudet. På latin kallades tillståndet ”hemicrania” och kom från grekiskans ”hemi” som betyder halv och ”krani´on” som betyder skalle.

Monster – används ofta om något stort eller väldigt trots att storleken är av underordnad betydelse. I mytologin är monster en uppdiktad skapelse som på ett förskräckligt sätt kombine rar djur- och människoformer. Hur som helst så kommer ordet monster ur latinets ”monstrum” med betydelsen ett järtecken, det vill säga ett gudomligt förebud eller omen. Relation finns med latinets verb ”mone´re” att varna.

Morfin – en substans med kraftig smärtstillande effekt som ger välbefinnande men är beroendeframkallande. Substansen är en så kallad alkaloid från opievallmo. Substansen fick sitt namn av en tysk apotekare, Adolf Serturner (1783-1841), som utan tvekan syftade på Morpheus den mytologiske drömguden, skaparen av nattliga fantasier.

Münchhausens syndrom – fick sitt namn av doktor Richard Asher (i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet 1951). Tolkar man det välvilligt är Munchhausens syndrom en psykisk abnormitet som kännetecknas av att patienten besöker många olika läkare och berättar om påhittade allvarliga sjukdomar och symtom, sjukhusluffarsjuka. Dessa personer kan vara svåra att avslöja. Namnet kommer från baron von Münchhausen (1720-1797) en tysk soldat och äventyrare ryktbar som berättare av fantasifulla och orimliga anekdoter. Under 1850-talet användes begreppet ”Münchhausenism” i betydelsen överdrivna berättelser.

Murphys lag – är ofta citerad i medicinska sammanhang.
Lag 1. Ingenting är så lätt som det ser ut.
Lag 2. Alla arbeten tar längre tid än du tror.
Lag 3. Om någonting kan gå fel så kommer det att göra så.

Egendomligt nog vet ingen vem Murphy var. I en uppslagsbok om ord och fraser föreslår författaren Robert Nagler skämtsamt att Murphys lagar inte stiftades av Murphy själv utan av en annan person med samma namn (se lag 1). Fastän författaren uppger sig ha lagt ner åratal av efterforskningar har han inte kunnat finna någonting om Murphy (se lag 2). Nagler tror att Murphy var den man som en mörk kväll gick på en enslig landsväg i Amerika. Försiktig som han var gick han på vägens vänstra sida men blev överkörd av en brittisk bilförare som kommit till Amerika samma dag. (se lag 3).

Muskel – ett organ som är uppbyggt av muskulatur och omgivet av ett bindvävshölje. Ordet kommer från latinets ”musculus” som är diminutivformen av ”mus”, det vill säga, en liten mus. Begreppet antas komma från de gamla romarna som anade ett levande djur, såsom en liten mus, under huden när en muskel drogs samman. En annan teori är att man faktiskt tyckte att musklerna liknade små gnagare. I vilket fall som helst så trodde Aristoteles och hans samtida att muskler bara var en annan form av kött för att bädda in kroppen.

Narkos – djup nedsövning (till medvetslöshet). Ordet kommer från grekiskans ”narke” som betyder domnad, utan känsel eller dvala. En narkotisk drog är följaktligen en substans som ger avdomning eller dvala.

Narkolepsi – är en kombination av ”narke-” som betyder domnad och grekiska ”lepsis” som betyder anfall. Narkolepsi betecknar tillstånd där man drabbas av plötsliga anfall av sömn, som inte går att betvinga.

Navel – det indragna ärret efter navelsträngen i mitt på magen. Navel är ett urgammalt ord i den germanska språkstammen. Ordet ”nafe” betyder centrum eller medelpunkt i ett hjul. Diminutivformen ”nafela” gavs till ”knappen på magen” kanske för att den liknade en liten medelpunkt på magen. På grekiska heter navel ”omphalos” och på latin ”umbilicus”. I medicinskt anatomiskt språkbruk används umbilicus.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: