Ange ditt sökord

Etymologi – Vad betyder ordet?

Etymologi – Vad betyder ordet?

Ordet penicillinum betyder en målares pensel. Benämningen härstammar från penicillinsvampens sätt att växa. Phobos kommer från grekiskans ord för fruktan.

Annons:

Osteoporos – ordet kommer av grekiskans osteon som betyder ben och Poros, passage. Begreppet innebär att benvävnaden blivit porös beroende på att de celler som skall bilda benvävnad har en nedsatt förmåga eller att cellerna som skall bryta ned ben har en ökad aktivitet. Man använder begreppet osteoporos när bentätheten är mindre än två standardavvikelser av den normala bentätheten.

Pagofagi – är ett sjukligt begär att äta is. Pagofagi räknas som en form av s.k. pica det vill säga längtan efter att äta ovanliga, ofta oaptitliga ämnen till exempel jord (geofagi). Pagofagi förekommer hos gravida kvinnor, personer med järnbrist och hos psykiskt sjuka människor. Pagofagi är sammansatt av pagos, som är grekiskans ord för något styvt eller hårt, såsom fruset vatten och phagein som betyder att äta.

Palindrom – används i medicinen för att beskriva en sjukdom eller ett symtom som upprepas. Perioderna mellan sjukdomstillfällena är helt besvärsfria. Palindrom reumatism innebär plötsliga och oregelbundna reumatiska ledbesvär som kan pågå alltifrån några timmar till flera dagar. Ordet kommer från grekiskans palin som står för åter och dromos som betyder lopp eller löpning. I vanligt språkbruk står palindrom för ord, fraser eller meningar som förblir oförändrade vare sig man läser dem framlänges eller baklänges. Det första palindromet i världen ”Madam, I´m Adam” uttalades av Adam när han presenterade sig för Eva. Det mest perfekta palindromet är namnet på tidningen ”ZOONOOZ” som utges av San Diego Zoological Society. Det blir ju lika om man läser det frameller baklänges men även om man läser det upp och ner!

Pankreas – bukspottkörteln kommer från grekiskans pankreas. Ordet är sammansatt av pan som står för allt och kreas som betyder kött och användes av Heofilus för att beskriva strukturen i bukspottkörteln. Den är verkligen ”köttig” och har en ganska fast konsistens. Den utsöndrar bukspott till tarmen och bland annat insulin till blodet.

Panik – är ett uttryck för en plötsligt påkommen, ofta extrem, ångest där skräcken är av sådan intensitet att den förhindrar normala funktioner. Ordet panik kommer från den grekiska mytologin och syftar på Pan som var en djävulsk figur med en människas huvud och kropp men med getens ben, öron och horn. Pan kunde på ett nyckfullt sätt skrämma slag på människor som vågade vara ute i lantlig miljö om natten. Pan var guden för skogen, fälten och hjordarna. Han var hela naturens gud.

Par – används inte så ofta inom medicinen som i golfvärlden. Ordet kommer direkt från latinet och betyder lika.

Para – används desto oftare i medicinens värld. Det finns oändligt många medicinska termer där para- ingår. Para betyder bredvid, vid sidan om, i jämförelse med, något liknande eller falskt. Med paramedicinskt avses något som arbetar eller verkar vid sidan om medicinen såsom arbetsterapi och sjukgymnastik, även protestillverkning räknas hit.

Pares – är ett direkt lån från grekiskans ord för slapphet eller förlust av styrka. Det används ofta om patienter som genom en stroke blivit förlamade i den ena kroppshalvan.

Patologi – kommer ur grekiskans patho som står för lidande och sjukdom och logos som betyder ord. Det vill säga läran om lidande och sjukdom.

Patient – kommer ur latinets verb patior som betyder att lida, både i betydelsen att känna smärta och att ha tålamod. Jämför med engelskans ”patience”, tålamod, fördragsamhet.

Pedigree – betyder familjeursprung eller släkttavla och är ett ord som kommer av att engelsmännen felaktigt stavade och uttalade det franska ordet ”pied de grue”, tranfot. Faktiskt är det så att ett släktträd ser ut som avtrycket från foten av en trana.

Penicillin – ett bakteriehämmande medel, antibiotika, som upptäcktes 1928 av den engelske bakteriologen Alexander Fleming (1881-1955). Han noterade att bakterier av typen stafylokocker inte växte på substrat som innehöll svampen Penicillium notatum. Namnet kommer från latinets penicillium, ”en målares pensel” som svampens växt liknar.

Penis – manslemmen, är latin och betyder ”svans”. Redan de gamla romarna hade många olika namn på detta manliga organ. Sålunda användes i latinet begrepp som clava, klubba, påk, gladius, svärd, radix , rot, ramus, gren och vomer, plog. Penis är också relaterat till det latinska verbet pendere, att hänga ned. Eftersom ordet penis blev så förknippat med det manliga könsorganet så använde romarna istället ordet cauda för svans.

Pharmaci – kommer ur latinets pharmacia som i sin tur kommer från det grekiska pharmakon som betyder drog, gift, läkemedel. Den grekiska termen användes främst för medel som salvor och krämer. Farmakologi är läran om läkemedel, dess ursprung, sammansättning och effekter. Farmakopéär en officiell sammanställning av läkemedel. Den första kända farmakopén innehöll 217 substanser. Den trycktes i USA 1820. I Sverige finns idag ”FASS 2005” utgiven av Läkemedelsindustriföreningen och är en sammanställning av humanläkemedel på mer än 2000 sidor!

Phobi – kommer ur grekiskans phobos som betyder fruktan. En fobi definieras som en irrationell det vill säga en icke förnuftsstyrd situationsbetingad ångest. En ”fobiker” känner sålunda ångest i vissa situationer, inför vissa djur eller föremål. En rädsla eller fruktan som är byggd på förnuftsmässiga skäl är alltså ingen fobi. Det förekommer fobier mot i stort sett allting och de flesta av oss drabbas av någon, kanske av ergasiofobi någon gång emellanåt?

De vanligaste fobierna är:

Acrofobi – från grekiskans akron som betyder bergstopp eller höjdpunkt och innebär en fruktan för högt belägna platser.

Agorafobi – från grekiskans agora som betyder torgplats och innebär en rädsla för att vistas på folkfyllda platser så
kallad torgskräck.

Ailurofobi – från grekiskans ailorus, katt det vill säga en fruktan för kattdjur.

Anemafobi – från grekiskans anemos, vind, vilket innebär en rädsla för orkaner och stormar.

Bromidrosifobi – från grekiskans bromos, stank och idros, svett, det vill säga fruktan för kroppsodörer, verkliga eller inbillade.

Claustrofobi – från latinets claustrum, vilket betyder barriär eller stängsel och visar sig som en fruktan för att bli instängd.

Ergasiofobi –från grekiskans ergon, arbete, det vill säga en aversion mot att arbeta.

Noctifobi – från latinets nox, noctis, natt, är rädsla för mörker.

Nosofobi – från grekiskans nosus, sjukdom, är en fruktan för sjukdom.

Pantofobi – från grekiskans pantos, allt, innebär fruktan för allting!

Stenofobi – från grekiskans stenos, trång (plats), ger fruktan för trånga utrymmen, vanligen grottor. grav, det vill säga fruktan för kyrkogårdar eller för att bli levande begravd.

Triskaidekafobi – från grekiskans tries-kai-deka, tretton, är en vidskeplig aversion mot talet tretton.

Tropofobi – från grekiskans tropos, vändning, det vill säga fruktan att fatta beslut eller att göra förändringar.

Xenofobi – från grekiskans xenos, främling, innebär fruktan för det som är främmande.

Zoofobi – från grekiskans zoon, levande varelse, det vill säga fruktan för djur.

Pica – är det latinska ordet för skata, en fågel som är känd för att urskillningslöst samla in udda saker till sitt bo. I sitt medicinska sammanhang står pica för ett begär av att äta bisarr föda eller ämnen som inte alls är föda såsom is, potatismjöl, råa havregryn, stärkelse eller lera. Numera uppfattas pica som ett tecken på järnbrist.

Artikel publicerad i Tidskriften Doktorn nr 4 2005

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: