Ange ditt sökord

Etymologi – Vad betyder ordet?

Etymologi – Vad betyder ordet?

Kemisten Casimir Funk fann att vitaminer är nödvändiga för liv, han gav dem 1911 namnet vita. Med röntgenstrålen eller X-ray sätter Thomas Kjellström i detta nummer punkt för sin uppskattade etymologiserie.

Annons:

Testis – latinets ord för testikel, är en direkt översättning av att vittna eller intyga. I antiken beedigades ett vittnesbörd genom att den som svor ed på något samtidigt grep om pungen (och därigenom testiklarna). Tio Guds bud heter ju på engelska The Testimonies och på svenska är vi bekanta med gamla och nya testamentet, där ordstammen återkommer
tillsammans med latinets ”mens” som betyder intellektet eller själen. Vi använder ju ordet också i betydelsen en avlidens sista vilja – testamente.

Terapi – är en nära översättning av grekiskans therapeia som betyder service, behandling eller tillsyn. Det grekiska verbet ”therapeuo” betyder jag väntar på. En therapon eller terapeut är då en tjänare som väntar på att utföra sina tjänster.

Thyroidea – sköldkörteln, har fått sitt namn av det stora brosket i strupen som är beläget bakom körteln. Det grekiska ordet thyreos användes ursprungligen om en stor sten som placerades framför en dörr för att hålla den stängd. Sedermera användes ordet för en krigares avlånga rektangulära sköld som hade ett litet hack upp till för hakans skull. Sköldkörtelbrosket liknar en sådan sköld och därför tillkommer ändelsen -eidos som betyder liknande, alltså thyreos – eidos. Sköldkörteln, thyreoidea, är ju inte särskilt lik en sköld men namnet behölls i alla fall.

Toxin – introducerades i medicinska sammanhang år1888 av läkaren Ludwig Brieger (1849-1909) från Berlin. Han använde begreppet om en giftig substans som producerades i härsket kött av en sjukdomsframkallande organism. Ordet tog han förmodligen från latinets toxicum som betyder gift. Troligen kom latinets ord från grekiskans ”toxon”, som betyder en pilbåge eller strängad båge. Många pilbågskyttar tog för vana att doppa sina pilspetsar i gift, vilket gav betydelsen i latinet.

Trauma – är ett direkt lån från grekiskans ord för ett sår eller en skada. Inom medicin kan trauma innebära både fysisk och emotionell skada.

Tumor – är ett ord från latinet som betyder en svullnad, upphöjning, utbuktning. Förr i tiden användes ordet för att beskriva vilken svullnad som helst. Under första århundradet efter Kristus använde Aurelius Cornelius Celsus i Rom ordet tumor när han beskrev en inflammation, som vi fortfarande lär ut till medicine studerande i dag. Kännetecknen är rubor som betyder rodnad, calor som bety der värme, dolor som betyder smärta och så tumor som betyder svullnad. I dag har ordet fått en annan innebörd nämligen mer av cancersvullnad, vilket är olyckligt eftersom det trots allt är så att det flesta tumörer som betyder svullnader är välartade.

Urin – njurarnas utsöndringsprodukt är ett direkt lån från franskan som i sin tur kommer från latinets urina och grekiskans ouron med precis samma betydelse. Dessa båda ord kommer i sin tur förmodligen från Indo-Europeiskans ord ”awer” som betyder vått eller att flöda.

Virus – är ett giftämne med helt andra egenskaper än bakterier. Ordet kommer från latin och betyder slem eller en smetig substans och särskilt om den är stinkande och giftig. På 1700-talet i England var benämningen virus en synonym för gift. Sedermera kom det att användas för det farliga ämnet i varbildningar. När bakterier upptäcktes i varbildningar och identifierades så förstod man snart att det fanns ännu mindre partiklar som kunde vara infektiösa. Först med elektronmikroskopet kunde man beskriva och därmed namnge ett stort antal viruspartiklar.

Vitamin – fick sitt namn av den polskfödde biokemisten Casimir Funk som arbetade i England 1911. Han upptäckte en substans som kemiskt utgjordes av en amin och som han trodde hade en skyddande effekt som var nödvändig för livets uppehållande. Aminernas gavs namnet vita för liv, vitamin. Senare namngavs vitaminer i bokstavsordning när de upptäcktes, det vill säga A, B, C, D, E tills dansken Henrik Dam, 1935, döpte sin upptäckt till vitamin K därför att den hade med Koagulation (blodlevring) att göra.

X – varför använder vi bokstaven x för det okända? När Wilhelm Konrad Röntgen (1845-1923) den 8 november 1895 i Würzburg, observerade några okända strålars egenskaper kallade han dessa för X-strahlen (x-rays). Användandet av X som symbol för det okända kommer troligen från tidiga arabiska matematikers ord för ”en sak”, shei. Ordet kom att stavas med ett initialt x av spanjorerna. René Descartes, 1596-1650, den franske filosofen och matematikern som beskrev hypofysen (Descartes kropp) som själens spegel är sannolikt den som introducerat användandet av x, y, och z som symboler för okända kvaliteter eller kvantiteter.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: