Ange ditt sökord

Etymologi – Vad betyder ordet?

Etymologi – Vad betyder ordet?

Struma betyder svullnad och syfilis har fått sitt namn av en fåraherde. Etymologin har nått fram till bokstaven S.

Annons:

Status – Ordet härstammar från latinets ord för tillstånd eller förhållande och betyder just detta i medicinska journaler. Det används även vid beskrivning av ett sjukdomstillstånd och har då betydelsen av ihållande eller förlängt, exempelvis status astma ticus det vill säga ett förlängt anfall av astma (andnöd).

Stenos – kommer från grekiskans stenos, som betyder trång. Pylorusstenos är alltså en förträngning av avflödet från magsäcken. En stenos i ett kärl betyder att kärlet är förträngt men inte avstängt.

Steril – är ett lånord från latinets sterilis som betyder ofruktsam, torr, torftig, gagnlös. Ursprungligen användes ordet för att beteckna ett kvinnligt djur eller en kvinna, som inte kunde bli gravid eller skaffa avkomma. Denna betydelse kvarstår för både män och kvinnor. I modern medicin har ordet också kommit att få betydelsen ”fri från infektiösa mikroorganismer”, som till exempel att kirurgisk utrustning måste vara steril.

Steroid – beskriver en substans som kemiskt liknar kolesterol. Till stero ider na hör vissa hormoner, gallsyror och hjärtglykosider. Kortison med prefixet ”corti-” betyder att det kommer från en bark och i detta fall binjurebarken.

Stetoskop – kommer från grekiskans stethos som betyder bröst eller bröstkorg i kombination med grekiskans skopein som betyder att beskåda eller undersöka. En prototyp av instrumentet, i princip ett stelt rör som förmedlade ljud, uppfanns 1816 av den franske läkaren René Théophile Hyacinthe Laënnec (1781-1826). Stetoskopet utvecklades senare till ett instrument som ledde ljudet till båda öronen, av New York läkaren George Philip Cammann (1804-1863). Man kan undra varför instrumentet heter – skop, som vanligen används för instrument som man använder synen till – att beskåda. Det borde ju ha benämnts ”stetofon”. Förklaringen är att grekiskans skopein också innehåller betydelsen observera och monitorera. Grekiska substantivet skopos betyder en iakttagare eller scout.

Stimulus – är latinets ord för en spetsig käpp, som användes för att driva kreatur med (och symboliskt att egga eller sporra med). För antikens romerska soldat var stimulus en vass, delvis gömd, påle som var dold, avsikten var att skada en ouppmärksam fiende. Det närliggande grekiska ordet är stigma. Stimulus började användas inom medicinen på 1700-talet via fysiologin då det noterades att man kunde få en grodas lår att rycka till genom ett stick, ett stimulus.

Struma – är latin och betyder körtelartad svullnad i halsen. Ordet är relaterat till strues som betyder en hop eller hög. Både struma och skrofler är gamla termer för lymfkörtelsvullnader i halsen. Vi har i modernt språkbruk övergivit uttrycket skrofler men behållit struma i betydelsen svullnad av sköldkörteln.

Subluxation – är en delvis förskjutning (felställning) av en led mellan två anatomiska ben. Ordet kommer ur latinets sub- under, eller efter och luxare som betyder få ur led. Ordet är ju nära besläktat med latinets luxus.

Symtom – är grekiska och sammansatt av orden syn- som betyder samman och ptoma som betyder fall eller symptoma som beskriver någonting som har drabbat en person.

Syfilis – är den genom tiderna svåraste av alla smittsamma könssjukdomar. Syfilis orsakas av Treponema Pallidum, en spiralformad bakterie som upptäcktes först 1905. Numera är syfilis relativt ovanlig men förekommer. Syfilis blev mycket spridd i Europa under århundradet efter 1495 när Karl VIII i Frankrike ockuperade kungadömet Neapel. Enligt ryktet spreds sjukdomen genom att neapolitanarna avsiktligt sände ut smittade prostituerade till soldaterna i den anfallande Karls armé. När soldaterna kom hem till Frankrike spreds sjukdomen snabbt och kallades i Frankrike för ”den neapolitanska sjukan” medan den i England och Tyskland fick namnet ”franska sjukan”. I Ryssland hette den ”polska sjukan” och i Persien blev det ”turkiska sjukan”. I Sverige kallade den ”franska sjukan”. Det påstås också att syfilis skulle ha förs in av spanjorerna från Amerika till Europa av Columbus sjömän men det är högst troligt att den fanns i Europa långt tidigare. Namnet syfilis kommer efter italienaren Girolamo Fracastoro (1478-1553) som var läkare och poet i Verona. År 1530 publicerade han en dikt ”Syfilis eller franska sjukan” där huvudpersonen, fåraherden Syfilis, drabbades av en vanställande och försvagande sjukdom därför att han trotsade sol guden. Syfilis är den förste i litteraturen att lida av sjukdomen.

Temperatur – kommer ur latinets temperatio som betyder en blandning, en sammansättning det vill säga markerar ett blandningsförhållande av värme – och köldgrader (jämför temperament). Latinska verbet temperare som betyder att reglera går tillbaka till latinets tempus som betyder tid. Förmodligen har ordet utvecklats så att en persons temperament uppfattats som beroende av kroppens värme och kyla. Den första termometern (grekiskans therme som betyder värme och metron som betyder ett mått) konstruerades av Galileo år 1592. Sedan utvecklades termometern av Celsius, Fahrenheit och Réaumur. Under många år var temperaturen det enda objektiva måttet inom medicin och blev nästan en vetenskap i sig.

Test – kommer från latinets testa som är ett lerkärl eller lerkruka. Ett lerkärl med lock var ett testum. Dessa keramiska kärl var vanliga hos antikens alkemister som placerade substanser i kärlen och värmde upp kärlet för att se vad som hände med substansen – ett test!

Artikel publicerad i Tidskriften Doktorn nr 2 2006

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: