Ange ditt sökord

Etymologi – ordets betydelse

Etymologi – ordets betydelse

I månadens etymologi får vi veta historien bakom orden nerv, nymfomani och ockult. Nerv – kommer från grekiskans neuron och latinets nervus.

Annons:

Nerv – har både fysisk och metafysisk betydelse. Både grekiskans och latinets ord står i fysisk mening för sena, sträng eller tråd. I en metafysisk mening betyder orden också styrka, kraft eller energi. Vi använder ordet nerv i en dubbel betydelse; ”han har verkligen nerver” betyder mer styrka och kraft till skillnad från när vi säger; ”han är nervös”. I den gamla anatomin användes neuron för alla slags vita strängliknande strukturer och man skilde inte på senor och nerver. Det var först Aristoteles och Galenus som begränsade ordet neuron till just nerver. Ur ordet neuron härledes sedan allt som hör till nervstrukturer, till exempel läran om nerver blir neurologi.

Nikotin – ordet kommer från den franske ambassadören i Portugal, Jean Nicot, Sieur de Villemain, (1530-1600). Av portugisiska sjöman fick han tobaksfrö som gåva. Till hans ära kom plantsläktet att kallas Nicotiana. 1560 sådde han bokstavligen tobaksfrön i Frankrike och blev på så sätt ”odödlig”. På senare delen av 1800-talet observerade man en alkaloid (nikotin) som stimulerade autonoma ganglier och ändplattor på skelettmuskulatur. Denna effekt har också signalsubstansen acetylkolin men effekten har kallats för nikotineffekten.

Nattmara – mardröm kommer troligen från anglosaxiskans maere, som betyder en imaginär demon eller ond ande som överfaller sovande personer. Ordet har alltså inget med det engelska ordet mare (sto) att göra.

Normal – kommer från latinets norma, egentligen en byggnadssnickares vinkelhake men mer bildligt en regel eller standard. Inom medicinen användes begreppet om ”det som är mer vetenskapligt fastställt och grundläggande”. Vad som än avviker från denna standard kallas abnormt, från latinets abnormis, en kombination av latinets ab- som betyder iväg från och norma som betyder standard. Inom statistiken är normalt ofta medelvärdet plus – minus två standardavvikelser.

Nostalgi – är en slags sjukdom som är vanligt förekommande men där det helt saknas medicinsk behandling. Ordet kommer från grekiskans nostos som betyder hemkomst och algos som betyder smärta, det vill säga en känslosam längtan tillbaka till sitt ursprung. Ordet används väl numera mest i någon slags bitterljuv trängtan till omständigheterna som det var förr.

Nutrition – ordet har kommit från indo-europeiskans (s)nau som betyder droppar, vilket förmedlar en känsla av flöde eller fuktighet. Från detta ord kom sedermera det grekiska nektar, vin som användes vid offerhögtider och som betraktades som gudarnas dryck och därifrån kom också latinets nutrire som betyder att amma. Romarna uttryckte tanken att ge näring åt något för att få det att växa som nutrimentum. För dem betydde det både föda för kroppen och stöd (näring) i största allmänhet. Vi använder ju ordet näring både bokstavligt och bildligt. Vi använder dock endast ordet nutrition för begreppet att förse med föda, vare sig det är genom munnen eller med dropp (direkt i kärlen).

Artikel publicerad i Tidskriften Doktorn nr 2 2005

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: