Ange ditt sökord

Ett steg närmare en behandling mot IBS

Ett steg närmare en behandling mot IBS

Irritabel tarm, även kallad IBS, är en sjukdom som är svår att diagnostisera, plus att det inte finns en effektiv behandling mot den. Men med hjälp av avföringsprov har nu forskare vid Sahlgrenska akademin kartlagt en metod som kan fastställa sjukdomen.

Annons:

IBS står för irritable bowel syndrome. Det som kännetecknar sjukdomen är kroniska eller återkommande besvär med smärta och obehag i magen, med en koppling till ett stört avföringsmönster. 

Syndromet är numera så pass vanligt förekommande bland befolkningen att den har fått benämningen ”folksjukdom”. Den magra kunskapen om IBS gör emellertid att det blir svårt att ställa diagnos och hitta en passande behandling. Man tror dock att det beror på avvikelser i magens och tarmens funktion. Trots det finns det i dagsläget ingen riktig behandlingsform, även om besvären oftast brukar gå att mildra.

Graniner kan avslöja IBS

Forskarna har nu kartlagt speciella proteiner som kan användas för att urskilja personer med IBS. Proteinerna kallas graniner och de går att finna i nervsystemet, immunsystemet och tarmsystemet. De figurerar i olika varianter och med olika egenskaper. Via avföringsprov såg forskarna att de personer som lider av IBS har en högre halt av vissa graniner, samtidigt som de har en lägre halt av andra. 

I studien hade man 82 patienter med IBS som man jämförde med 29 friska personer. Det krävs fortfarande djupare studier för att kunna säkerställa metoden, men om det är så att graniner kan användas för att diagnostisera personer med IBS så är det mycket positivt. Det skullege förhoppningar om att kunna hitta nya sätt att behandla irritabel tarm. Något som säkerligen skulle uppskattas av många.

Fakta om graniner (Chromogranin A)

Tidigare har graniner visat sig fungera som biomarkörer, det vill säga biologiska markörer som kan peka på sjukdom, för inflammatoriska magsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

I den beskrivna studien var det graninerna Secretogranin II och Chromogranin B som undersöktes. Den förstnämnda var den som patienter med IBS hade mer av och den sistnämnda den som det var lägre halter av.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: