Ange ditt sökord

Atopisk dermatit är en inflammatorisk hudsjukdom som ger torr hud och kliande eksem. Foto: Getty Images

Atopisk dermatit är en inflammatorisk hudsjukdom som ger torr hud och kliande eksem. Foto: Getty Images

Egenvård viktigt vid atopisk dermatit

Läkemedelsverket har i år kommit med nya behandlingsrekommendationer för atopisk dermatit. I dessa lyfts nya läkemedelsbehandlingar, relevansen av god förmåga till egenvård och hur viktigt det är att alla får en bra basbehandling.

Annons:

Den 26 juni 2023 publicerades Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendation för atopisk dermatit. Det centrala i de nya rekommendationerna är nya systemiska läkemedelsbehandlingar för de svårast sjuka, vikten av en god förmåga till egenvård och betydelsen av att alla får en god basbehandling.

Vad är atopisk dermatit?

En tiondel av Sveriges befolkning har atopisk dermatit. Det är en inflammatorisk hudsjukdom som ger torr hud och kliande eksem. Atopisk dermatit hänger ofta ihop med allergier och astma och besvären brukar börja redan i barndomen. Det är vanligt att atopisk dermatit påverkar livskvaliteten negativt, med mycket klåda, dålig sömn och minskande av aktivitet där man behöver visa hud. Svårighetsgraden varierar stort mellan olika individer. Många behandlas i primärvården och otillräcklig behandling är en vanlig orsak till att eksemen försämras.

– Genom den uppdaterade behandlingsrekommendationen hoppas vi kunna stödja hälso- och sjukvården så att alla patienter ska få en så bra behandling som möjligt. Något vi betonar är vikten av patientens egen kunskap om atopisk dermatit och hur den behandlas, säger Elin Kimland, utredare vid Läkemedelsverket och projektledare för behandlingsrekommendationen på deras hemsida.

Behandling vid atopisk dermatit

  • Alla patienter med atopisk dermatit bör ha basbehandling med mjukgörande och lokalt inflammationsdämpande läkemedel på recept
  • Basbehandlingen bör för patienten innefatta kunskap om sjukdom och egenvård, till exempel genom patientutbildning
  • Vid aktivt eksem rekommenderas lokal inflammationsdämpande behandling med tillräcklig styrka och mängd under tillräckligt lång tid för att dämpa inflammationen
  • Om basbehandling inte räcker till bör en hud- eller barnläkare med erfarenhet av svår atopisk dermatit involveras för ställningstagande till kompletterande behandling såsom systemiska läkemedel eller medicinsk ljusbehandling

Egenvårdsbehandling

Betydelsen av patientens egenvårdsförmåga lyfts fram i rekommendationerna. Det här innebär att den drabbade individens kunskap om sin sjukdom och lokalbehandlingen, samt att hen själv förmår att anpassa den utifrån bättre och sämre episoder, är viktigt för god effekt av ordinerade insatser. Ett tips som framhålls är att patienten kan få en individuell skriftlig behandlingsplan. Det är relativt vanligt att behandlingen inte tas som den ska, vilket är en vanlig orsak till att eksemen inte hålls i schack. En behandlingsplan, som vid behov uppdaterad och gås igenom kan minska risken för att följsamheten till behandlingen sviktar. Till exempel bör en person med atopisk dermatit alltid tänka på att smörja in sig med mjukgörande och att inte duscha för ofta eller använda irriterande hudprodukter, även om huden för tillfället mår bra.

– Grunden i behandlingen av alla patienter med atopisk dermatit är mjukgörare och lokala inflammationsdämpande läkemedel på recept. Om detta inte fungerar bör en specialist med kunskap inom området konsulteras för att ta ställning till en kompletterande behandling, säger Elin Kimland på Läkemedelsverkets hemsida.

Läs även

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: