Ange ditt sökord

Effekter av nyttiga bakterier på tillstånd i mage och tarm

Effekter av nyttiga bakterier på tillstånd i mage och tarm

Många positiva effekter i kroppenBland de intressanta resultat som tillskrivits probiotiska bakterier märks effekter mot barndiarréer, bland annat orsakade av rotavirus, turistdiarréer, antibiotikautlöst diarré, diarré i samband med HIV-infektion, återkommande tjocktarmsinfektion med Clostridium difficile, inflammatorisk tarmsjukdom, irritabel kolon, koloncancer, pankreatit (bukspottkörtel-inflammation), födoämnesallergi och laktosintolerans. Det finns också stöd för att en rubbad tarmflora kan medverka vid uppkomst av flera systemsjukdomar (se nedan). Huruvida normalisering av tarmfloran kan påverka dessa tillstånd återstår att se.

Annons:

Svår tarminflammation hos nyfödda (NEC) kan påverkas av probiotika
Sådan svår tarminflammation (neonatal nekrotiserande enterokolit) är det vanligaste akuta tillståndet i mage/tarm hos prematura barn (Caplan et al 2000). Det svarar för minst 10 procent av dödsfallen hos prematura barn. Den visar sig som ospecifika symtom och tecken med utspänning av buken, gallinnehållande kräkningar, blodig avföring och andningsstillestånd. I USA drabbas cirka 11 procent av de barn som har en födelsevikt på mindre än 1500 g. Tillståndet är mycket allvarligt och dödligheten rapporteras vara mellan 20-30 procent. Orsaken till den svåra sjukdomen är ännu oklar. För tidig födsel i kombination med störd etablering av tarmbakterier, flaskuppfödning och dålig blodcirkulation i tarmen anses leda till de svåra tarmförändringarna.

Det är känt att prematura barn har en omogen tarmbarriär och otillräckliga tarmrörelser.

Hos normalstora bröstuppfödda småbarn är bifidobakterier den vanligaste probiotiska bakterien medan prematura småbarn har en relativ brist på dessa bakterier. I djurexperimentella studier har behandling med bifidobakterier visat sig ge bra skydd mot sjukdomen. I några studier har man tillfört bifidobakterier till prematura barn med gott resultat på viktutveckling och födoämnestolerans utan biverkningar. Teoretiskt bör tillförsel av probiotika som bifidobakterier minska risken för denna svåra tarminflammation. Nyligen har det publicerats ett förslag till förebyggande och behandling av NEC (Schmoizer et al 2006). Metoden består av tidigt intag av bröstmjölk och tillförsel i tarmen av ett antibiotikum, ett anti-svampmedel och probiotika. Resultaten verkar mycket lovande.

Förhindrande och botande av Rotavirus-diarré och andra akuta barndiarréer
Rotavirus-diarré är den vanligaste orsaken till svår barndiarré i hela världen, inte minst i utvecklingsländer där sjukdomen årligen orsakar ett stort antal dödsfall genom svåra vätskeförluster. Infektionen sprids från person till person genom mun-avförings-vägen. Ålderstoppen ligger mellan 6 månader till 2 år och så gott som alla barn har varit infekterade vid 4 års ålder. I USA orsakar Rotavirus mer än 3 miljoner infektioner per år men endast cirka 100 dödsfall. I hela världen orsakar viruset 140 miljoner infektioner årligen och mer än en miljon dödsfall. Detta virus dödar inte tarmcellerna men ger ökad genomsläpplighet (permeabilitet) i tarmväggen. Man ser också högre serumhalter av -laktoglobulin innehållande immunkomplex i blodserum (Jalonen och medarbetare 1991). Detta till följd av den ökade absorptionen genom tarmväggen.
Många studier har visat på att olika probiotika som laktobaciller och bifidobakterier minskar de vattniga diarréerna och varaktigheten av rotavirusinfektionen. De största studierna är utförda med Lactobacillus reuteri och Lactobacillus rhamnosus GG. Det finns från de stora världsorganisationerna (FAO and WHO 2001) stora förhoppningar om att utbredd användning av probiotikainnehållande födoämnen eller frystorkade probiotikapreparat starkt skulle kunna minska den mycket utbredda dödligheten i rotavirus-diarréer.

Detta är ett utdrag ur boken “Sköna magkänslor”. 

Gå till nästa kapitel här

 

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: