Ange ditt sökord

 Rätten till utbildning för alla flickor är viktigt. Att fler kvinnor dessutom tar plats i arbetslivet skapar goda förebilder för unga flickor.  Foto: Shutterstock

Rätten till utbildning för alla flickor är viktigt. Att fler kvinnor dessutom tar plats i arbetslivet skapar goda förebilder för unga flickor. Foto: Shutterstock

Diskriminering av flickor och kvinnor i Afghanistan

Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. Stora delar av befolkningen lever i extrem fattigdom. Tillgång till hälsa, utbildning, vatten och mat är stora utmaningar i flera regioner. Trots att antalet flickor som går i skolan har ökat på senare år, finns mycket kvar att göra.

Annons:

Afghanistan är ett av världens länder med störst förtryck av kvinnor. Sverige som är ett av många länder som skänker pengar för att stötta kvinnor i Afghanistan kan istället ses som världens mest jämlika land. I vissa områden går endast 15 procent av afghanska flickor i skolan. Utbildning prioriteras sällan då de tidigt ska giftas bort och ta hand om hem och barn. Även gamla seder och islam tolkas ofta till kvinnors nackdel och detta tar tid att förändra. Trots att landet på senare år har fått lagar som tar avstånd från våld på flickor och kvinnor, leder det sällan till straff på grund av korruption.

Situationen för kvinnor i Afghanistan förbättras dock långsamt. Internationella föreningar, regeringen och civilsamhället har drivit på för en positiv förändring och det ger resultat. Tyvärr är det svårt att förändra värderingar och många lagliga rättigheter finns enbart på papper. År 2016 var det 19 procent av kvinnorna som arbetade utanför hemmet. Det största hindret för att fler kvinnor ska arbeta är avsaknad av utbildning. 17 procent av kvinnorna är läs- och skrivkunniga, men i vissa mindre städer är siffran två procent. Det är delvis en ekonomisk fråga då fattiga familjer inte har råd att skicka flera barn till skolan och då prioriteras pojkar. Trots detta visar forskning på att utbildning för flickor och kvinnor är avgörande för ett samhälles ekonomi. Utbildade kvinnor föder generellt färre barn och har större möjligheter att klara sin familjs försörjning.

Afghanistan har antagit en åtgärdsplan för FN:s resolution 1325 om att förhindra våld mot kvinnor. Trots detta är barns rättigheter fortfarande kraftigt åsidosatta och det råder stor brist på tillgång till utbildning och hälsovård.

Diskrimineringen mot flickor fortsätter trots lagar

Många flickor gifts bort i mycket tidig ålder. Detta drabbar ungefär 12 miljoner flickor världen över varje år. Bland flickor mellan 15 och 19 år är den vanligaste dödsorsaken relaterad till graviditet. Barn till unga mammor föds ofta för tidigt och är små och underviktiga. Det påverkar naturligtvis barnets chanser till ett hälsosamt liv. Tack vare att antalet barnmorskor ökar har spädbarnsdödligheten sjunkit till en fjärdedel från början av 2000-talet. Barnmorskorna är många gånger de enda kvinnorna med utbildning i mindre samhällen och blir därför viktiga förebilder för både flickor och pojkar.

Ofta drabbas flickor hårdare av näringsbrist än pojkar. Flickor har lägre ställning inom familjen och när det finns mat är det i första hand männen och pojkarna som ska bli mätta.

Trots framsteg så utsätts kvinnor och flickor dagligen för diskriminering, våld, trakasserier, tvångsgifte och barnäktenskap. Olika typer av våld är ett stort problem världen över och drabbar framför allt kvinnor och barn. Exempelvis har var tjugonde flicka 15 till 19 år tvingats till att ha sex.

För de flesta kvinnor är det fortfarande svårt att studera eller arbeta utanför familjen. Kultur och traditioner stöder sällan kvinnors rättigheter utan motarbetar oftast lagar som finns. Kvinnor som anmäler våldsbrott kan mötas av ointresse eller själv anklagas för att man har gjort något fel.

Flickors skolgång

I samband med Sovjetunionens ockupation 1979 började krigen i Afghanistan och mycket få flickor utanför städerna gick i skolan. På landsbygden hade då färre än en procent av kvinnorna över 25 år gått i skolan över huvud taget och ingen hade avslutat grundskolan. I städerna hade knappt 12 procent av kvinnorna gått i skolan.

3,7 miljoner barn går miste om sin utbildning då 44 procent av alla barn i åldrarna 7 till 17 år inte går i skolan i Afghanistan, varnar UNICEF i en rapport. Värst är situationen för flickorna – i vissa områden saknar hela 85 procent en plats i skolan. Rapporten visar att konflikter, ett förvärrat säkerhetsläge, ökad fattigdom och diskriminering mot flickor har lett till att allt fler barn nu inte går i skolan i Afghanistan. Situationen har på vissa håll förbättrats, men det är fortfarande långt kvar tills alla flickor har samma rätt till skolgång, oavsett vart man bor.

Flickor behöver inte utbildning

På 1990-talet stängde talibanerna flickskolor i Afghanistan. Ett tag förbjöd regimen flickor över nio år att gå i skolan. Deras inställning var att västerländska skolor med annan utbildning än islam var emot sharia, det vill säga lagen av gud.

Talibanerna har på senare år svängt lite, men många är fortfarande emot flickors skolgång. I grund och botten är det en djupt rotad tradition i Afghanistan att kvinnors roll i livet är att vara hustru och mor. Därför anser många att flickor inte behöver någon ytterligare skolgång efter att de har blivit giftasvuxna, vilket i vissa samhällen kan vara redan i 12-årsåldern. Där sammanfaller giftasåldern med puberteten, så många afghanska flickor lämnar skolan när de får sin menstruation.

Varför är det viktigt med utbildning för flickor i Afghanistan?

Om man har utbildning kan man söka arbete vilket gör att man får olika typer av erfarenheter som kan ge inflytande. Därmed kan man även vara med och påverka till förändring av samhället. Detta leder till att kvinnor blir självförsörjande och inte behöver vara beroende av att en man försörjer henne och barnen. Därmed kan kvinnor som lever i destruktiva förhållanden bryta sig loss och klara sig själva.

Bristande hygien ett hinder för skolgången

Förutom att stödet att gå i skolan kan vara svagt hemifrån kan flickors skolgång också försvåras av bristande kunskap om menstruation och kroppens utveckling. Eftersom skolorna ofta saknar hygieniska och avskilda toaletter blir puberteten ett hinder för många flickor att fortsätta skolan.

De största problemen med utbildning i Afghanistan är:

  • att undervisningen är dålig.
  • brist på kvinnliga lärare som på ett bättre sätt kan förstå flickor.
  • långa avstånd till närmaste skola.
  • fattigdom tvingar barn att arbeta istället för att gå i skolan.
  • starka könsroller innebär tidiga giftermål för flickor, vilket många gånger leder till att de hoppar av skolan.

FN uppskattar att 3,7 miljoner afghanska barn inte går i skolan. Av dem är 60 procent flickor.

Hedersmord – att döda en flicka/kvinna för männens heder

Freshta Dost, Styrelseledamot svenska Afghanistankommittén, kom till Sverige från Afghanistan som tonåring i början av 2000-talet. Freshta Dost menar att inom hederskultur har alla en roll att spela. Denna roll bestäms utifrån kön, ålder och civilstånd. Hon menar att det kan vara lätt att klassa män som förövare och kvinnor som offer, när det istället många gånger handlar om att både män och kvinnor upprätthåller systemet och de normer som finns. Då kulturen och systemet ser ut som det gör och flickor/kvinnor är lägre rankade, blir det de som drabbas mest.

Fresht Dost menar att hela kvinnans liv kretsar kring hennes sexualitet. Kvinnokroppen är laddad och begränsar kvinnan. Om det skulle spridas ett rykte om att en tjej har haft en relation eller sex innan äktenskapet kan det leda till utfrysning och i värsta fall hedersmord av henne. Hon menar att inom hederskulturen påverkar dotterns beteende hur andra ser på hennes pappa, bröder och resten av familjen. Eftersom kvinnans roll är att sköta hemmet, laga mat och uppfostra barnen så anses inte utbildning lika viktigt som för män.

Då kulturen bygger på att hela familjens heder ligger i att kvinnan inte har sex före äktenskapet väljer många familjer att gifta bort döttrarna så snart de närmar sig puberteten. Arrangerade äktenskap är vanligt. Mannens familj betalar för bröllopet vilket skapar förväntningar på frun. Svärmödrarna förtrycker ofta sina svärdöttrar liksom de blev förtryckta när de blev bortgifta – förtrycket går helt enkelt i arv.

Ett av de stora problemen med hedersmord är att de är svåra att upptäcka eftersom familjer håller det hemligt. Men det finns flickor som plötsligt försvinner när de fyller 16 år och Fresht Dost menar att man behöver hitta ett system för att registrera människor för att kunna upptäcka hur många som försvinner.

Konflikter och krig skapar oro i landet och då ökar tvångsäktenskap och barnäktenskap. Dels på grund av att familjer blir oroliga att deras döttrar ska utnyttjas sexuellt och då hellre vill att någon annan tar över ansvaret. Tvångsäktenskap kan även bero på ekonomiska problem vilket gör att man tvingas sälja sin dotter till en annan familj.

Straffrihet för män ökar våld mot kvinnor/flickor

Ytterligare ett problem i Afghanistan är kulturen av straffrihet för män. Nya lagar gör ingen nytta när många känner att de har rätt att bryta dem och när det inte finns någon som vågar ställa dem till svars. Det finns många berättelser om människor som hjälpt kvinnor under rättegångar, men där rättvisa aldrig skipas. Det finns en stor rädsla och det är fortfarande ett maffiasamhälle där människor med pengar och vapen kommer undan med det mesta, inklusive mord. Att många kvinnor är analfabeter gör inte saken bättre, då de inte kan få något jobb för att försörja sig och barnen. Det finns ingen acceptans i samhället för att kvinnor som lever med våld behöver bryta sig loss och bo ensam med barnen. Det finns dessutom fortfarande en lag där de inblandade ska bli befriad från straff för mord, om de har sett sin hustru eller annan närstående begå äktenskapsbrott.

Sveriges ansvar för att stärka jämlikhet och kvinnors säkerhet i världen

Sverige har en nationell plan för att genomföra FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet. Rent praktiskt ska Sverige arbeta för att stärka kvinnor för att verka för fred och säkerhet genom att fler kvinnor får större inflytande. Man behöver även motverka orsaker till konflikter och våld samt stärka skydd av kvinnor och flickor. Att verka för en större jämlikhet är grundläggande.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: