Ange ditt sökord

Din Hälsa – kampanj för ett friskare liv

Din Hälsa – kampanj för ett friskare liv

Få stöd till ett friskare och lyckligare liv. Doktorn och Capio har tagit initiativet till en folkhälsokampanj för ett friskare liv. Det är ett samarbete med flera andra organisationer och myndigheter. Informationen ska spridas i väntrummen på mottagningar över landet.

Annons:

Vi vill hjälpa vårdpersonalen att hitta de människor som är motiverade att våga anta utmaningen till ett friskare och lyckligare liv. Forskningen går framåt och vårdpersonalen har numera fler verktyg att erbjuda för att kunna hjälpa dig att sluta röka, gå ned i vikt eller minska stressen. Den viktigaste faktorn för ett lyckat resultat är dock din egen motivation.

Det tillkommer kontinuerligt nya samarbetspartners och i dagsläget är följande med: Stressforskningsinstitutet, Centrum För folkhälsan med Sluta-Röka-Linjen och Alkohollinjen, Carema och Nationella Hjälplinjen. Yrkesföreningen för fysisk aktivitet (YFA) och Handikappförbunden (HSO).

Folkhälsoministern positiv till samarbeten

Eftersom folkhälsopolitiken berör nästan alla delar av samhället och ingår i de flesta politiska områden har Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister, ett stort ansvar. Vi passade på att ställa några frågor kring vad Maria tycker är viktigt i folkhälsoarbetet inom primärvården.

Fråga: Hur vill ni att vårdpersonalen ska lyfta fram folkhälsan i sitt dagliga arbete?

Vårdpersonalen ska fortsätta utveckla att tidigt stödja enskilda att ta god hand om sin hälsa. All sjukvård måste bli mer inriktad på att vårda hälsa, inte bara att bota sjukdom. All vårdpersonal bör utbildas i så kallat Motiverande samtal. Att på ett respektfullt sätt, men ändå rakt och naturligt, tala om alkohol, tobak och andra livsstilsfrågor bör vara en daglig självklarhet på varje vårdcentral.

Fråga: Hur ser du på samarbete över gränserna mellan landsting/myndigheter och privata aktörer såsom gym, livsmedelsföretag och läkemedelsföretag för att nå ut med information kring folkhälsan?

Jag är glad över all samverkan som kan utvecklas mellan olika aktörer för att nå ut med saklig och vetenskapligt grundad information.

Fråga: Ni nämner i propositionen att det blir viktigt att stödja människors ”empowerment”(egenmakt). Finns det några konkreta idéer kring hur detta ska genomföras?

Det utvecklade föräldrastöd vi kommer att presentera handlar i hög grad om att stärka föräldrarna. Får barnen en bra uppväxt ger det barnen egen makt och förmåga att förfoga över sitt liv. Att främja hälsa i hälso- och sjukvården handlar i hög grad om att stötta den enskilde att så långt som möjligt ta makt över sin situation.

Fråga: Hälsoinformation nämns som en av de mest betydelsefulla aktiviteterna i det hälsobefrämjande arbetet. Finns det idéer om hur informationen ska vara utformad för att få bäst effekt?

Ja, för att information ska ”nå fram” fordras att budskapet är kopplat till framförallt det personliga mötet så att den som får informationen själv blir deltagande. Riskbruksprojektet och förebyggande hembesök hos äldre är goda exempel på att informationen når fram när den ges i det mänskliga mötet.

Fråga: Du har ju ett arbete som är krävande, hur hanterar du stressen?

Jag tycker att det är ett mycket roligt och stimulerande arbete och det är en grundförutsättning för att kunna hantera stressen.
Jag sover bra och jag har blivit allt bättre med åren på att kunna koppla av om jag har en timme över. Regelbundna måltider och att röra på mig i vardagslivet är också till god hjälp.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: