Ange ditt sökord

Ingemar Götestrand, tf Primärvårdschef och verksamhetschef för Livsstilsenhet... Foto: Shutterstock

Ingemar Götestrand, tf Primärvårdschef och verksamhetschef för Livsstilsenhet... Foto: Shutterstock

Din hälsa – för ett friskare liv

Tidskriften Doktorn och Capio har i samarbete med flera andra organisationer tagit initiativ till en kampanj för din hälsa. Vi vill att intresset och motivationen ska öka för hälsofrämjande metoder såsom fysisk aktivitet, rökstopp och sundare matvanor.

Annons:

Följande organisationer har redan anslutit sig och fler kommer till:
Sluta röka linjen – 020-84 00 00
Alkohollinjen – 020 – 84 44 48
Stressforskningsinstitutet
Handikappförbunden
Nationella Hjälplinjen – vid oro & kris 020 – 22 00 60
Yrkesföreningen för fysisk aktivitet
Capio – privat vårdföretag som strävar att alltid ge bästa möjliga vård
Carema – privat vårdföretag som arbetar för att utveckla och förnya vård & omsorg

Går du till en hälsofrämjande vårdcentral?

Livsstilsenheten i Skåne hjälper vårdcentralerna att öka fokus på hälsofrämjande metoder såsom motion, nyttig kost och rökavvänjning. Enheten har en checklista på vad en vårdcentral bör uppfylla för att kunna kalla sig hälsofrämjande.

Livsstilsenhetens viktigaste verktyg är Fysioteket dit patienter kan komma efter att de fått ett recept på motion av sin läkare, sjukgymnast eller sjuksköterska. På Fysioteket tar en medicinskt utbildad person emot och samtalar kring patientens situation för att öka motivationen och kommer sedan överens om en lämplig aktivitet. Själva aktiviteten sker sedan i någon av de cirka 50 idrottsföreningar som Fysioteket har avtal med. Föreningarna erbjuder tre månaders träning till en rabatterad avgift, men besöket på Fysioteket är gratis.

– Det är viktigt att den förskrivande läkaren på vårdcentralen sedan får information om hur det gått, säger Ingemar Götestrand, tf primärvårdschef och verksamhetschef för Livsstilsenheten. Vi ser att läkarna blir mer intresserade av denna behandling eftersom många av patienterna fortsätter att vara fysiskt aktiva när vi gör uppföljningar efter 3, 6 och 12 månader.

Livsstilsenheten gör också besök på vårdcentraler för att stödja dem att bli mer hälsoinriktade. En checklista med runt 20 punkter är ett viktigt arbetsredskap. Några exempel från checklistan är:
– Insättning eller förnyelse av medicin ska alltid prövas mot andra behandlingsalternativ, exempelvis livsstilsförändringar.
– Erbjuder vårdcentralen program för tobaksavvänjning, alkoholprevention, stöd för övervikt samt Fysisk aktivitet på Recept (FaR). Behandling ska ske av personer som har avsatt arbetstid för detta.
– Ökad tillgång till patientinformation/utbildning: väntrumsinformation genom broschyrer, väntrums-TV, tidningar, radiodoktor med mera. Kvällsföreläsningar för allmänheten. Vårdcentralen ska aktivt marknadsföra sina hälsofrämjande tjänster.
– Främja en positiv hälsoutveckling för den egna personalen.

Ingemar Götestrand avslutar med att han skulle önska att fysisk aktivitet kunde få samma rabattering som läkemedel får.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: