Ange ditt sökord

Aktuell forskning om nyttiga bakteriers säkerhet

Aktuell forskning om nyttiga bakteriers säkerhet

Många undersökningar har studerat säkerheten vid användande av probiotiska bakterier. Två mycket omfattande och aktuella genomgångar är Boyle et al 2006 och Bernardeau et al 2006. För detaljer hänvisas till dessa referenser. Övergripande menar man att säkerheten är utomordentlig.

Annons:

En fråga som särskilt uppmärksammats är om tillförsel av probiotika till nyfödda och särskilt till för tidigt födda (prematurer) är säkert. Ett frågetecken skulle kunna vara att tarmbarriären ännu inte skulle vara färdigutvecklad och om immunsystemet är moget. Risk skulle teoretiskt kunna finnas att man får passage av probiotiska och andra bakterier in i barnets blod. Detta kallas translokation och kan leda till blodförgiftning (sepsis).

Särskilt finska studier har visat att risken för detta är minimal (Salminen 2002). Det skulle kunna finnas behov att tillföra vissa probiotiska bakterier till prematura barn och till kejsarsnittsfödda barn. De sistnämnda får en fördröjd utveckling av sin tarmflora. Före förlossningen är barnets tarmslemhinna steril. Vid en normal förlossning får barnet en första dusch av tarmbakterier från mammans underliv. Från denna utvecklas sedan en normal tarmflora.

En probiotisk tarmbakterie som snabbt får en dominerande roll efter förlossningen är Bifidobakterium. Vid förlossning med kejsarsnitt får barnet inte den första duschen av bakterier från modern. Det anses att sådana barn får en fördröjd utveckling av sin tarmflora. Följden är en försenad stimulering av tarmens viktiga immunsystem. Cirka 75% av kroppens immunsystem, GALT (Gut Associated Lymphoid Tissue), ligger just i tarmen.

Det har spekulerats om att dessa barn skulle ha en ökad risk för irritabel tjocktarm, glutenöverkänslighet, laktosintolerans och inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom. En studie har visat att barn födda med kejsarsnitt har en fördubblad risk att utveckla laktosintolerans. Jag tror att en försenad utveckling av tarmfloran ligger bakom många mag/tarmproblem senare i livet. I samband med mina många föreläsningar ute i landet kommer det så gott som varje gång någon kvinna och berättar om hur hennes barn födda på vanligt sätt inte har några problem, medan senare barn födda med kejsarsnitt fått stora problem. Detta skulle lätt gå att undvika genom att tidigt tillföra probiotika till för tidigt födda och kejsarsnittsförlösta barn. P g a mycket sparsam forskning på detta, vill man ännu inte gå ut och rekommendera förfarandet från sjukvården särskilt inte till för tidigt födda barn.

Alla rapporter om invandring av probiotiska bakterier har gällt personer med en underliggande immunrubbning, svår kronisk sjukdom och mycket dåligt allmäntillstånd.

Författarna av ovannämnda referenser om probiotikas säkerhet menar att totalt verkar probiotika ha en utomordentlig säkerhet. Inga fall av invandring av bakterier in i blodet har rapporterats från andra grupper än de nämnda. Forskarna avråder officiellt användande av probiotika till för tidigt födda barn då dessa ännu inte har ett moget immunförsvar. Vid kontakt jag hade med probiotikaexperten Sven Lindgren vid Livsmedelsverket i november 2006 menade han dock att han inte hört någon officiell varningsklocka om detta.

En annan företeelse som diskuterats är om probiotiska bakterier skulle kunna överföra gener för antibiotikaresistens. Sven Lindgren och medarbetare arbetar f n med detta, något som ingår i ett stort EU-projekt. En del probiotiska bakterier bär med sig resistens mot vissa antibiotika. Lindgren menar dock att det ännu inte finns något bevis för att dessa probiotiska bakterier skulle kunna överföra denna antibiotikaresistens till skadliga bakterier. Antibiotikaresistens hos vissa probiotiska bakterier skulle teoretiskt kunna vara något positivt. De skulle då inte slås ut av antibiotika, något som skulle kunna minska risken för allvarlig överväxt av clostridium difficile, något som annars ibland kan ses efter antibiotikabehandling.

Sammanfattningsvis sägs användande av kända probiotiska stammar vara mycket säker. Man menar dock att det behövs många flera studier som undersöker säkerheten.
Effekterna och säkerheten av olika probiotiska preparat varierar med olika stammar. Även om säkerheten med probiotika allmänt beskrivs som utmärkt menar jag att det kan vara klokt att använda stammar som kommer från välrenommerade fabrikanter. Ett exempel på ett sådant är det kanadensiska företaget Rosell som har omfattande forskning och dokumentation av effekter och säkerhet.

Detta är ett utdrag ur boken “Sköna magkänslor”. För att ladda ned boken
klicka här!

 

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: