Ange ditt sökord

Ökad risk för autism om kvinnan invandrar under graviditet

Ökad risk för autism om kvinnan invandrar under graviditet

Under perioden 2001 till 2007 genomförde Karolinska Institutet en registerstudie som omfattade alla barn i Stockholms län. Studien visade att vissa barn till invandrarkvinnor som föddes i Sverige hade en ökad risk till autism. Det betyder att sjukdomen inte enbart uppstår genom ärftlighet.

Annons:

I studien ingick sammanlagt 589 114 barn i Stockholms län. Enligt olika vårdregister var det 5000 av dessa som hade diagnosticerats med autism.

Redan tidigare har forskare i Sverige fastställt att autism är vanligare hos barn i vissa invandrargrupper, men de har aldrig förstått varför. I den här studien kunde forskarna se starka samband mellan barn med lågfungerande autism, det vill säga autism med inlärningssvårigheter, och mammans tidpunkt för immigration. 

Rubbar tidigare vetskap om att autism är ärftligt 

Cecilia Magnusson är ansvarig för studien och docent i epidemiologi vid Karolinska Institutet. Hon menar att det är väldigt anmärkningsvärda fynd som de har kommit över. Till skillnad från vad man tidigare har trott tyder de nya resultaten på att autism även kan bero på faktorer i omgivningen. Genetiska orsaker behöver inte vara enda förklaringen.

Det råder framför allt en ökad risk bland de barn vars föräldrar invandrat från Afrika, men också de från södra Asien och Latinamerika löper högre risk att få autistiska barn med inlärningsproblem. Enligt Cecilia Magnusson och hennes kollegor syntes det inga samband med eventuella förlossningskomplikationer, men däremot spelade tidpunkten för migrationen in. Om mamman migrerade strax innan eller under graviditeten var risken som allra högst.

Omgivningsfaktorer kan leda till autism

I nuläget är det mycket spekulationer kring orsakerna, men forskarna förmodar att stress, nya matvanor och infektioner är sådant som kan leda till att autism med inlärningssvårigheter utvecklas. Det är många nya intryck och erfarenheter som skiljer sig från vad mamman är van vid och det får kroppen att reagera annorlunda. Alla dessa yttre faktorer som hon upplever i samband med flytten till Sverige skulle således kunna påverka fostret under graviditeten.

Vanligare med Asbergers syndrom hos svenska barn

Det mest intressanta med studien var förstås de nya rönen om att ärftlighet inte är den enda bakomliggande orsaken till autism, men den visade även att barn som själva var födda utomlands hade en lägre förekomst av autism med inlärningsproblem än vad barn till svenskfödda föräldrar hade. Dessutom var autism utan inlärningsstörningar, för det mesta Aspbergers syndrom, mindre vanligt hos barn till utlandsfödda mödrar. Detta oberoende av när mamman kom till Sverige. Forskarna tror att det kan ha sin förklaring i att invandrande föräldrar är mindre benägna att söka psykiatrisk vård för sina barn än vad svenskarna är.

Generellt sett är kunskapen om autism långt ifrån heltäckande. Därför kommer det att fortsätta forskas och samlas in mer information på området, för att ta reda på vad som kan orsaka sjukdomen, säger Cecilia Magnusson.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: