Ange ditt sökord

Annons:

Blodsmitta, stick-, skär- och stänkskador

Annons:

Stickskador. Blodsmitta

Definition:

Kanylstick, skärskador, stänk i mun, på slemhinna eller öga hos sjukvårdspersonal där blodsmitta kan befaras.

 

Utredning:

Omedelbart: Prov på personal (”nollprov”): HbsAg, anti-HCV, anti-HBs, anti-HIV. Prov på pat (efter tillåtelse): HbsAg, anti-HCV, anti-HIV. Begär telefonsvar inom 48 tim.

Uppföljning: Om misstanke på blodsmitta från okänd person följes med HbsAg, anti-HCV och anti-HIV efter 3 resp. 6 mån.

 

Behandling

Vid stänk desinficeras hud med 70 % sprit. Vid stänk i öga sköljs rikligt med vatten eller isoton koksaltlösning.

Vid stick/skärskada vaccineras personal omedelbart (=inom 48 tim): inj Engerix-B i.m i överarm (dock ej individ med under senaste 2 åren säkerställd titerstegring av anti-HBs > 100IU/l).

Om svar på patientprov HbsAg inom 48 tim och då detta är positivt; vaccinera med Engerix-B enl snabbschema 0, 2- resp. 6 veckor. Följ upp med titersvar efter 3 och 6 månader! Positivt provsvar senare än 48 timmar föranleder kontakt med infektionskliniken om personal ej vaccinerats under denna tid. Om patientens HbsAg är negativt: Fullfölj vaccination mot hepatit B om denna påbörjats – efter ytterligare 1 resp. 6 månader. Följ med anti-HBs 6 veckor efter slutförd vaccination.

Om patientens blodprov är positivt betr. hepatit C; följ upp med anti-HCV hos personal efter 3 resp. 6 månader. Om patientens blodprov är positivt betr. HIV; kontakta infektionsklinik. Uppföljande prov hos personal efter 3 resp. 6 månader.

 

 

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: