Ange ditt sökord

 Bröstsmärta kan bero på problem i de allra minsta kärlen i hjärtat, så kallad mikrovaskulär dysfunktion. Foto: Shutterstock

Bröstsmärta kan bero på problem i de allra minsta kärlen i hjärtat, så kallad mikrovaskulär dysfunktion. Foto: Shutterstock

Mer forskning ger nya pusselbitar

Nyligen delade 1,6 & 2,6 miljonerklubben och Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa ut årets stipendier till sex unga forskare som bidrar med livräddande kunskap om gynekologisk cancer, hjärt-kärlsjukdom och endometrios.

Annons:

Jannicke Nickander, forskare vid Karolinska Institutet som fokuserar på de minsta kärlen, är en av dem som fick stipendium.

Forskning visar att friska kvinnor har en högre genomblödning, blodvolym och extracellulär volym jämfört med friska män.

-Man vet idag att minskad genomblödning kan vara till följd av sjukdom i de allra minsta kärlen i hjärtat, så kallad mikrovaskulär dysfunktion, berättar Jannicke Nickander. Detta leder till syrebrist i hjärtmuskeln. Det visar sig att kvinnor drabbas av detta i högre utsträckning än män.

Tack vare den tekniska utvecklingen har man idag bättre förutsättningar att undersöka även de mindre kärlen med hjälp av en ny form av magnetröntgenteknik. Man undersöker småkärlssjuka exempelvis hos patienter med hjärtinfarkt, Wilsons sjukdom, men även patienter med covid-19 som har hjärtpåverkan. Om patienten har normala hjärtkärl och man inte hittar någon förklaring till bröstsmärtan, kan det vara mikrovaskulär dysfunktion.

-Om man har haft en hjärtinfarkt och kanske gjort en så kallad ballongsprängning handlar det om de stora kärlen, säger Jannicke Nickander. Men man ska veta att vid ungefär 90 procent av fallen får man symtom till följd av problem med syrebrist i de allra minsta kärlen. Då klarar inte patienten av att öka genomblödningen för att få normal pumpfunktion, trots att hjärtkärlen ser normala ut.

I framtiden hoppas Jannicke Nickander kunna svara på vilka patientgrupper som drabbas av mikrovaskulär dysfunktion och om det kan ha samband med att kvinnor drabbas hårdare av vissa hjärtsjukdomar.

Sex unga forskare får dela på 610 000 kronor:

  1. Malin Brunes. 100 000 kr. Endometrios i samband med graviditet. Gynekolog, doktorand, Södersjukhuset, Stockholm.

”Kan val av operationsmetod vid hysterektomi och preoperativt ultraljud påverka utfallet hos endometriospatienter.”

  1. Johanna Norenhag. 110 000 kr. Gynekologisk cancer. Doktorand, ST läkare gynekologi, Uppsala Akademiska Sjukhus.

”Samband mellan kvinnors hälsa och vaginal microbiota vid HPV infektion, cervixcancer och cervixdysplaci.”

  1. Charlotte Iacobaeus. 100 000 kr. Hjärt-kärlsjukdom och graviditet.

Gynekolog, post.doc, Danderyds Sjukhus, Stockholm.

”Kan hjärt-kärlundersökning (kärlresistensmätningar) vid tidig graviditet förutspå risk för havandeskapsförgiftning.”

  1. Jannike Nickander.125 000 kr. Hjärt-och kärlsjukdom hos kvinnor. Post.doc KI, AT, klinisk fysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

”Undersökning av småkärlssjuka med ny magnetröntgenteknik på patienter med hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar, Takotsubo-sjukdom, Wilsons sjukdom och Covid-19 patienter med förhöjt troponin.”

5.Thomas Lindow. 125 000 kr. Hjärt-och kärlsjukdom hos kvinnor. Post.doc Lunds Universitet, öl Växjö Central lasarett.

”Undersökning av sjukdomsprocesser vid hjärtsvikt med normal pumpfunktion via nya metoder (magnetröntgenundersökning och mätningar av lungvatten i vila och arbete).”

6.Thomas Fux. 50 000 kr. Hjärt-och kärlsjukdom hos kvinnor. Post.doc. intensivårdsläkare, THIVA/Thoraxop, ECMO avd. NKS, Solna.

”Könsskillnader i riskfaktorer, komplikationer och överlevnad med ECMO-behandling vid kardiogen chock.”

Annons:

Källor:

1,6 & 2,6 miljonerklubben

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: