Hjärtflimmer

Hjärtflimmer

Hjärtflimmer

VK (kvinna 27): Jag lider av arytmi och har fått medicin i form av en betablockare och en medicin som heter Tambocor. Av rädsla känner jag att jag inte riktigt litar på min läkare och att han inte tar mig på allvar. När jag väl blev sjuk hade jag mest på vänster sida ett kraftigt tryck i huvudet, som ibland kunde stråla ner i käkarna. Jag upplevde det som att det inte kom tillräckligt med syre. Ibland är trycket så hårt att hela huvudet spänns. Hjärtflimret och annat kom på köpet. Sedan fick jag medicin och enligt EKG slår mitt hjärta normalt igen. Inga VES alls, men jag kan fortfarande vid flertal tillfällen under dagen känna att hjärtat är på väg att flimra eller att det inte alls slår som det skall (familj och vänner som lyssnat bekräftar detta). Men jag är väldigt rädd för trycket i huvudet, trodde det hade med arytmin att göra eftersom de uppkom samtidigt men trycket har inte blivit mindre. Det är ingen huvudvärk utan att tryck men min läkare säger att jag får leva med det, och det anser jag inte är ett värdigt liv eftersom det trycker så mycket att jag tror jag skall svimma och hjärtat flimrar. Magnetröntgen av skallen var utan anmärkning. Har allt med arytmin att göra ?
Doktor Anders Halvarsson svarar:
Eftersom man har ordinerat Tambocor som är ett av de mest effektiva läkemedlen mot arytmier har man tagit detta på största allvar. Tyvärr är huvudvärk en relativt vanlig bieffekt av Tambocormedicinen. Det jag funderar över är hur det är med blodtrycket? Rutinblodprov? Eftersom det görs regelbundna undersökningar ligger det säkert normalt liksom att blodproverna är normala. Upplever man fortsatta besvär med arytmin trots medicineringen, kan man fånga upp rytmrubbningarna när man gör en längre tids Ekg-undersökning, Bandspelar-Ekg, vilken man bär på sig under 1-3 dygn. Finner man vid den undersökningen flimmerinslag får man kanske överväga en modernare åtgärd med s.k ablationsbehandling. Om man finner att det är nervbanor i hjärtat som är ”överaktiva” kan man med införandet av elektroder i blodkärlen via ljumskar och handleder gå in och blockera dessa banor. En metod som utvecklas alltmer. Det här är nu högspecialiserad metodik som man hittills bara har på några ställen i landet, dit hjärtläkare skickar sina patienter för bedömning om man är lämplig kandidat eller inte!
 

Veckans fråga

Använder du glasögon?

Nyhetsbrev