Webb-TV: Läkemedelsverket upplyser om antibiotika för barn

Webb-TV: Läkemedelsverket upplyser om antibiotika för barn

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

I den här filmen berättar Läkemedelsverket om antibiotikabehandling för barn.

Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och utövar tillsyn över medicintekniska produkter.