Skolstart – Mobbning och kränkningar vardag för vissa elever

Mobbning är ett problem på de flesta skolor och de utsatta eleverna lider oerhört. Många visar upp symtom som ångest, depression och sömnsvårigheter. Forskning visar att skolor med hög frekvens mobbning generellt uppvisar sämre prestationer bland eleverna.