Hur ofta känner du dig ensam?

Hur ofta känner du dig ensam?

 

Veckans fråga

Har den rådande situationen bidragit till att du känner dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress