I tidningen

I tidningen

Tidningen DOKTORN

Sveriges populäraste väntrumstidning. Finns på 700 vårdcentraler och 30 sjukhus. Cirka 3 500 betalande prenumeranter, 400 000 - 500 000 läsare per nummer och 100 000 ex i upplaga. Utkommer 4 gånger per år. Annonsmöjligheter: Printannonsering

Sveriges största väntrumstidning (SKOP)
• Nå patienten med kunskap inom ditt terapiområde
• Distribution till 700 vårdcentraler och 30 sjukhus
• Fyra nummer per år
• Upplagan är 100 000 ex per nr
• Cirka 400 000 - 500 000 läsare per nr
• Cirka 3 500 betalande prenumeranter

Annonskrav

Doktorn förbehåller sig rätten att avböja icke önskvärda annonser. Annonser ska följa de svenska lagar och regler som gäller för marknadsföring/information av läkemedel, växtbaserade läkemedel, kosttillskott samt andra varor och tjänster. 

 

 

Veckans fråga

Hur ofta dricker du läsk?

Nyhetsbrev

E-postadress