Han går på dagis och är oftast "bara" snuvig, medan jag blir jätteförkyld två dagar efter mötet. Både han och jag har astma. Jag vet att jag har lätt för att få hals- och bihåleinfektioner. Nu drar jag mig för att träffa honom. Jag vet att jag blir liggande minst två dagar och att det kan ta upp till tre veckor innan det släpper helt. Kan han vara bärare av någon bakterie utan att det skadar honom. Vad kan jag göra för att undvika smitta? (Blir sällan smittad av andra barn.)
Redaktionen
Skrivet av Olle Zetterström...
Jag tror inte att det är någon speciell bakterie utan att du pga din astma har känsliga luftrör och därför mycket ökade symtom av förkylningen. Det kan vara ett tecken på att du har för liten behandling för din allergiska/astmatiska inflammation. Långvariga förkylningar är ett typiskt fenomen vid astma, särskilt när den är underbehandlad.
11 år 5 månader sedan
Han väckte mig häromnatten och hade i princip helt stopp för inandningen, ungefär som när man sväljer en äppelbit eller liknande. Efter ett par minuter gick det över. Han sade att detta hade hänt 10-15 ggr under de senaste 15 åren, även när han var vaken. Kan detta vara någon form av bronkospasm? Varför uppstår detta? Kan det vara fara för livet, om det inte går över? Finns det något man kan göra för att undvika att det uppstår? Finns behandling? Han menar själv att det har stor betydelse att han blir lugn för att det ska avta.
Redaktionen
Skrivet av Olle Zetterström...
Det är lite svårt att veta, då symtomen inte är helt typiska. Man kan relativt lätt testa på bronkospasm – med ett astmatest, metakolintest eller genom ett ansträngningstest. Detta bör väl vara det första steget i en utredning.
11 år 5 månader sedan
När passet är klart och vi ska stretcha, blir min fru alldeles vimmelkantig. Senast vi körde var hon alldeles borta och måste sätta sig. Hon märker inget under passet, utan det kommer när hon varvar ner. Vad ska hon göra? Det brukar ta ca 10 min innan hon kan gå utan att vara yr.
Redaktionen
Skrivet av Olle Zetterström...
Det verkar lite oroande. Hon bör göra ett arbetsprov (oftast på sjukhus), kontrollera hjärtrytm/andning under arbete och därmed komma fram till vad det är som händer.
11 år 5 månader sedan
Kan jag bli botad från astma/allergi om jag håller till i ett stall? Jag har hållit på med hästar i sex år och älskar dom men fick för ett år sen veta att jag är allergisk. Det har gått rätt så bra med hjälp av allergitabletter (Kestine).
Redaktionen
Skrivet av Olle Zetterström...
Det brukar inte gå bra att utsätta sig för det man är allergisk för. Vanligen blir symtomen värre och man behöver mer medicin och man kan få svårare sjukdom och svåra attacker med astma. Det finns enstaka fall där kroppen verkar att vänja sig vid allergenet, men det är ingenting som kan rekommenderas.
11 år 5 månader sedan
Hon har svårt att gå ut när det är kallt, svårt att tåla rök och svårt att vistas i lokaler med mycket spray. Hon har flera vänner och barn som röker, och har svårt att tåla detta. Hur hjälper jag henne att få en bra hälsa? Tacksam för svar på följande frågor: Om hon behöver andningsgymmnastik, hur gör jag då? Hon behöver hjälp med fysisk träning och kontakt-TIPS! En dag satt hon vid fönstret och hade besvär med andningen. Hur hjälper jag henne bäst?
Redaktionen
Skrivet av Olle Zetterström...
Det viktigaste är att din vän får medicin mot den astmatiska inflammationen i luftrören. Att inte tåla kall luft eller irriterande ämnen är ett typiskt tecken på inflammation av astmatyp. De bästa medicinerna är lokala kortisonpreparat som kan inhaleras. Det finns flera sorter, t.ex Pulmicort, Flutide eller Asmanex. De behöver tas regelbundet. Symtomen brukar minska efter 1-4 veckor. Då har tiden kommit för fysisk träning och andningsgymnastik/andningsteknik. Remiss till sjukgymnast kan man få av sin ordinarie läkare som också kan skriva ut medicin.
11 år 5 månader sedan
Skrivet av Olle Zetterström... På senaste tiden har jag fått svårt att andas in helt för att få luft. Jag måste ta djupa långsamma andetag för att få den luft jag behöver. Jag undrar också om det kan ha någon koppling till att jag nästan alltid gäspar när jag tränar, flera gånger utan att vara trött.
Redaktionen
Det kan vara ansträngningsutlöst astma som du har, om det kommer i samband med träningarna. Prova gärna med att ta en astmaspray före en träning och se om det hjälper. Gäspningarna kan vara ett tecken på att du behöver ventilera lungorna bättre.
11 år 5 månader sedan
Frågan kanske inte passar detta ämne, men jag hoppas ni kan svara ändå. Sedan ett par år sover jag inte bra. Jag får ofta ont i hjärtat och är ibland andfådd. Jag äter bra kost och rör mycket på mig. Jag undrar om denna sömnbrist kan vara farlig, och om det fortsätter: vad kan hända?
Redaktionen
Skrivet av Olle Zetterström...
Var inte orolig för den något korta sömnen. Den normala sömntiden varierar rätt mycket och många människor sover kortare tid än åtta timmar. Det är inte farligt och kroppen reglerar tiden själv, om man inte störs för mycket eller hindras att sova. Andfåddheten och det onda i bröstet kan vara något annat som inte har något direkt samband med sömnen. Har du mycket besvär med andfåddhet tycker jag du skulle söka för det. Astmasymtom är nog den vanligaste orsaken i din ålder.
11 år 5 månader sedan
Jag har aldrig reagerat på pälsdjur. Jag vill otroligt gärna skaffa en liten katt (Devon rex - de har krullig päls som inte fäller) men undrar om jag har stor risk att utveckla allergi även mot katt? Är det bättre för mig att skaffa hund? Jag vet att katt anses mer allergiframkallande än hund. Jag har längtat hela mitt liv efter husdjur och vill så väldigt gärna kunna ha det hemma, men är samtidigt orolig att jag ska bli allergisk. Går det att säga om risken är större för mig? Min mamma är kattallergiker.
Redaktionen
Skrivet av Professor Olle Zetterström...
Din risk är klart större. Jag förmodar att Du inte tidigare stött på så mycket kattallergen, då din mor är allergisk mot katt. Andra allergen som Du har mött tidigare har du ju fått antikroppar mot.

Skrivet av Professor Jan Hed...
Vi stöter alla på olika sätt på pollen, kvalster och olika djurepitel, dvs det vi kallar allergen vid atopisk allergi. I en normal grupp människor är var tredje person atopiker, dvs bildar s.k IgE-antikroppar mot de allergen man stöter på. Dessa antikroppar kan därefter ge upphov till atopisk allergi i form av s k hösnuva eller astma.

Benägenheten att bilda IgE-antikroppar skiljer sig. Det finns alltså personer med låg resp hög benägenhet. Den som utvecklar IgE-antikroppar mot flera olika allergen har högre atopibenägenhet. Men självfallet är också allergenkoncentrationen i individens livsmiljö en viktig faktor.

Jennie är sensibiliserad mot fler olika allergen, vilket är ett uttryck för en hög atopibenägenhet. Även om denna brukar minska med åldern måste risken för Jennie att utveckla kattallergi bedömas som hög om katt kommer in i hemmet. Om Jennie dessutom har astmaliknande besvär bör hon ta ännu större hänsyn till denna risk, då kattallergen är mycket små och samlar sig i nedre Luftvägen utan att alltid ge tydliga symtom från nässlemhinnan.

Om man har en hög atopibenägenhet bör man undvika alla pälsdjur så gott det går. Det är rätt som Jennie säger att kattallergen är besvärligare än hundallergen men den professionella rekommendationen måste vara att försöka undvika båda i den omfattning Jennie gjort hittills.

Mera om allergi och husdjur

Olle Zetterström instämmer i rekommendationen att inte skaffa husdjur. Det finns erfarenheter och studier av vad som händer om man har kvar sitt husdjur trots att det föreligger allergi och astma. Det verkar som om behovet av inhalationssteroider är åtminstone fördubblat och ändå ser man inte sällan en påverkan på lungfunktionen.

Om Jennie skaffar katt bör man regelbundet kolla lungfunktionen och kanske också NO i utandningsluft för att få ett begrepp om en allergisk bronkiell inflammation utvecklas.

Det brukar ju ta en viss tid att utveckla sensibilisering och sjukdom och med tiden har man också ofta blivit så förtjust och fäst vid sitt husdjur att det blir svårt att göra sig av med det.

Jan Hed sammanfattar:

Det finns en bred samsyn bland läkare att man utifrån en strikt medicinsk bedömning egentligen borde rekommendera patienten att inte skaffa katt. Detta stämmer också med den mer vetenskapliga teoretiska bild som finns.

Men har en patient husdjur, vad gäller då. Man har tidigare undersökt om det finns skillnader mellan olika hundraser avseende hur potent allergenet är. Det verkar finnas skillnader men det har i praktiken inte någon större betydelse. I USA diskuterades tidigare en hel del en strategi att mer regelbundet bada katten för att minska risken. Den mer aktuella uppfattningen är att vad som händer med patienten är beroende på hur nära man lever med sitt husdjur och vilken benägenhet man har för att bli sensibiliserad samt vilket kliniskt reaktionsmönster man har. ”Farligheten” med kattallergen är främst att det är mycket svårt att städa bort i miljön och ger få tidiga symtom då allergenet är så litet och passerar ner i Luftvägen direkt.

Om någon bestämmer sig för att skaffa katt ska man regelbundet under en tid göra en blodtest (RAST) för katt. Om en sensibilisering sker (personen reagerar på katt) får man tänka till igen. Om man ger antihistamin för lätta besvär måste man vara medveten om att antihistamin tar bort symtomen, men hindrar inte den fortsatta uppbyggnaden av inflammationen i vävnaden. Om patienten dessutom har en benägenhet för bronkiell hyperreaktivitet finns också risken att en sensibilisering resulterat i en fortsatt uppbyggnad av inflammationen i bronkslemhinnan och debut av astma.

Den kritiska frågan är – om man gör ett försök att ha katt – är det viktigt att följa en eventuell sensibilisering mot katt och kliniskt ha kontroll om bronkiell hyperreaktivitet föreligger eller inte.

11 år 5 månader sedan
Värdena ligger inom normalområdet fast med en "hängmatteform" i kurvan, när jag hade blåst. Jag undrar om det kan vara ett förstadium till KOL. Jag har rökt men slutade för 5 månader sedan, med ett återfall på en vecka. Jag är väldigt orolig.
Redaktionen
Skrivet av Christer Hjortsberg...
Ja, just s.k ”hängmattor” indikerar att dina luftrör är utsatta för en negativ reaktion vid utandningen. Detta indikerar att det finns ett motstånd som trots att SLUTRESULTATET blir bra, visar det på en påverkan av din lungfunktion.
Detta bör därför föranleda mer utredning av dina luftrör och i denna obligatoriska utredning bör man också få veta om du är rökare eller inte, eftersom detta helt kommer att styra det fortsatta förloppet.
11 år 5 månader sedan
Signaturen "Vetgirig man" (57) hade för några år sedan en ganska stor lunginflammation högt upp i vänstra lungloben. Den blev allvarlig eftersom man först inte hittade den med "vanligt lyssnande". Han behandlades med dropp på sjukhus. Nyligen fick han en förkylning och en luftvägsinfektion med slemhostningar. Sedan den avtagit känner han t.ex vid ansträngning smärta just där han tidigare hade sin lunginflammation. Frågan är, finns något samband?
Redaktionen
Skrivet av Christer Hjortsberg...
Ja sannolikt. En undersökning med stetoskop hör bara tyvärr ca 2 cm in i lungan. Om man misstänker en infektion (feber, hosta, allmänpåverkan) är ofta röntgen av lungorna vad som behövs.
Din nya infektion kan ju orsakas av samma sak, dvs att din lungvävnad inte ger tillräcklig tömning av slem i luftrören och att det i själva verket kan finnas avvikelser i lungträdet som gör dig extra känslig för infektioner. En ny röntgen-undersökning kan vara av värde för att se att allt är utläkt och normalt.
11 år 5 månader sedan
 

Veckans fråga

Skulle du vilja äta mindre socker?

Nyhetsbrev

E-postadress