Fråga Doktorn

Ställ fråga!

Jag har gula fingrar. Går det bort om jag slutar röka? Hans, 42 år

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Hans,
Ja, den gula färgen försvinner om du slutar röka.
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan

Jag feströker och har gjort detta i tre år. Känner att jag har koll på mitt beroende. Löper jag risk att bli rökare eller är det så att man kan kontrollera behovet? Emmelie, 22 år

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Emmelie,
Redan innan vi föds är det orättvist såtillvida att vi har olika förutsättningar att klara av olika färdigheter senare i livet. Även tobakens skadeverkningar slår olika hårt mot olika personer.Det finns dock ingen visad säker gräns som gör att din feströkning inte kommer medföra negativa effekter. Likaså tycks vissa personer vara mer benägna att utveckla olika former av beroende. Det finns personer som kan ”feströka” utan att bli dagligrökare medan flertalet nikotinister inte klarar detta. Du skriver att du har ”koll på ditt beroende”, ”feströker” och samtidigt undrar du om du löper risk att du ska bli rökare. Vad vill du själv?
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan

Jag har provat med allt för att bli snusfri men inte lyckats. Har ni läkare något ni kan rekommendera? Joakim, 31 år

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Joakim,
Det framgår inte vad du menar med att du ”provat allt för att bli snusfri”. Champix, som är det mest effektiva rökstoppsläkemedlet, har som enda läkemedel i en större dubbelblindstudie(=vare sig patient eller prövningsansvariga vet vem som får vad) visat god effekt att åstadkomma snusstopp. Champix är dock endast registrerat som stöd vid rökstopp och är då också rabatterat. Jag har på recept skrivit ut Champix i kombination med motiverande stöd till ett större antal snusare men de har då fått betala hela läkemedelskostnaden själva. Då denna uppgår till ca 24 kronor/dag har det dock snabbt blivit en privatekonomisk vinst för dessa patienter. Den största vinsten som flertalet givit uttryck för är dock att de själva, och inte snusbehovet, styr sina liv.
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan

Jag ska opereras och får inte operationstid för än jag har varit rökfri en viss tid. Läkaren sa att jag kunde få läkemedlet Champix för att få hjälp att sluta röka. Jag vill gärna opereras så snabbt som möjligt och är Champix det snabbast sättet att klara av att vara rökfri eller finns det andra sätt? Jag har tidigare prövat nikotinplåster och tuggummin men inte lyckats sluta. Nils 59 år

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Nils,
Vid planerade operationer av icke livshotande åkommor blir det allt vanligare att det krävs rökfrihet. Sövning och en operation innebär alltid en viss risk och risken för komplikationer är avsevärt större för rökare. ). I flera stora dubbelblinda (=vare sig patient eller prövningsansvariga vet vem som får vad) studier har det visats att Champix är överlägset såväl Zyban (bupropion) som nikotinersättningsmedel vad gäller andelen som blir rökfria. Champix, liksom andra former av farmakologiskt stöd att sluta röka, ska alltid kombineras med motiverande stöd.
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan

Jag har tidigare varit utbränd men börjar komma tillbaka. Jag vill nu också försöka sluta röka. Är det större risk att jag blir utbränd igen om jag rökfri eller rökare. Jag väljer hellre rökning framör att vara utbränd. Charlotte 56 år

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Charlotte,
Jag förmodar att du med utbränd menar att du haft någon form av stressreaktion med utmattningsdepression. Frågan om när det är rätt tidpunkt för dig att sluta röka bör du ställa till dig själv men samtidigt inhämta synpunkter från närstående liksom den/de du hade kontakt med inom vården i samband med din utmattningsdepression.
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan

Jag tycker att min sexlust har ökat nu när jag slutat röka (3 månader sedan) och att jag kan prestera bättre när jag väl har sex. Vad kan det bero på, påverkar rökning hormonerna? Klas 47 år

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Klas,
Tre månader efter ett rökstopp har du fått en generellt förbättrad funktion i kärlsystemet vilket är grunden för att få och bibehålla en tillräckligt fast erektion. Om det även sker påverkan på hormonerna vet jag inte.
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan

Jag har försökt sluta flera gånger och har använt nikotintuggummi. Det slutar alltid med att jag börjar röka igen och fortsätter med tuggummi. Det känns som jag fått behov av mer nikotin. Jag har talat med min läkare som skrivit ut Champix och undrar om det blir samma här den ökar nikotinsuget ännu mer när jag sedan slutar med medicinen? Niklas 42 år

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Niklas,
Du bör ta Champix under minst 12 veckor tillsammans med motiverande stöd från förskrivande läkare eller annan på mottagningen. Som användare av Champix har du utan kostnad för dig även tillgång till ett mycket bra stödprogram i form av ”Life Rewards” som finns både i bokform och på nätet (www.liferewards.se). I flera stora dubbelblinda (=vare sig patient eller prövningsansvariga vet vem som får vad) studier har det visats att Champix är överlägset såväl Zyban (bupropion) som nikotinersättningsmedel vad gäller andelen som blir rökfria. I dessa studier och bland de många hundra av mina patienter som slutat röka och snusa med stöd av Champix har jag inte sett något som skulle kunna väcka misstanken att Champix skulle öka nikotinsuget ännu mer när du slutar med detta. Däremot måsta du då se på dig själv som en nikotinfri nikotinist där ett enda bloss eller en prilla kan trigga ditt nikotinberoende.
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan

Jag tar alltid en cigg när jag går på toa eftersom det sätter igång magen. Nu har jag planerat att sluta men är rädd för att bli förstoppad. Har du några tips? Lina 32

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Lina,
Vid ett rökstopp finns det en risk att magen blir trögare. Detta kan du förebygga med motion och intag av t.ex. katrinplommon, päron och linfrö. Om detta inte är tillräckligt kan du vända dig till apoteket eller din vårdcentral för ytterligare råd.
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan
Hej. jag håller på och slutar röka med hjälp av champix och har precis ökat dosen till 1 mg. Men min fråga är dessa biverkningar (i mitt fall: yrsel , illamående, kallsvettningar, trötthet) kommer de att avta med tiden eller är det dags att konsultera min läkare? Är rädd för att om jag tvingas avbryta behandlingen så kommer jag inte lyckas med min föresats. har använt champix för ca ett år sen, då var det inga problem med dom, mådde kanon/Solhoj, man 42 år
Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Solhoj,

I stora undersökningar där effekt och bieffekt av Champix jämförts med placebo utan att vare sig patient eller ansvarig läkare vet vad patienten fått (sk dubbelblind studie) är det betydligt vanligare med illamående och något vanligare med livliga drömmar hos de som får Champix. Vad gäller övriga beskrivna negativa effekter är det ingen skillnad mellan de som får Champix och de som får placebo. Andelen som lyckats sluta röka är betydligt högre bland de som får Champix jämfört med såväl Zyban, nikotinersättningsmedel som placebo. I en snusstoppsstudie var det likaså betydligt fler som slutade bland de som fick Champix jämfört med placebo. Om Champix tas tillsammans med föda eller rikligt med dryck brukar illamåendet minska. Illamåendet brukar minska över tiden. Dina övriga besvär kommer också att minska men ingen kan säga när.

Mvh,

PÅL

8 år 2 månader sedan
Hejsan..tog beslut om att sluta röka i mars-2011..gjorde detta med hjälp av Nicorett tuggumi..allt gick kanon fram till juni. sen började bli lite då å då. Rökt i 38 år sista 25 åren ca 20-25/dag. Nu blir ca 5/dag. Vill sluta mest p.g.a av hälsan och sömnproblem som blev bättre. Undrar nu om jag vågar prova Chapmix....livrädd för biverkningarna. Men inser jag behöver mer hjälp än bara tuggumi. Fått försämring på utandningen och inser att jag måste! sluta nu! Vad ska jag ta mig till????? Lena, 41 år
Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Om du lyckats sluta med nikotinersättningsmedel och sedan återfallit efter tre månader föreslår jag att du gör ett nytt försök att sluta med nikotinersättningsmedel och samtidigt försöker komma till klarhet vad det var som gjorde att du åter började röka. Använd sedan denna kunskap för att minska risken för ett nytt återfall.

Lycka till,

PÅL

8 år 2 månader sedan
 
 

Veckans fråga

Två veckor kvar till jul, känner du av julstressen?

Nyhetsbrev

E-postadress