Fråga Doktorn

Ställ fråga!
Jag har nu varit rökfri i 3 veckor. Tar endast 1-2 nikotintuggumin om dagen. känner mej ledsen tom och deprimerad. Har tappat lusten för allt. känner mej totalt orkeslös och misslyckad. Jag är dock inte sugen på att röka. men jag känner mej alldeles tom ändå. Vad länge kan man räkna med att må psysiskt dåligt vid ett rökstopp..Tacksam för svar... Kvinna 27 år
Redaktionen
Att sluta röka innebär inte att du “bara” gör dig av med ett mycket starkt kemiskt beroende av nikotin. Du har också sagt upp bekantskapen med en mångårig ”vän” som du kunnat plocka fram i stunder av såväl glädje som sorg. Du håller på att ta dig ur ett långt kemiskt och känslomässigt/vanemässigt beroende som i ditt fall yttrar sig i form av att du mår psykiskt dåligt. Detta kommer att gå över men ingen kan säga när.

Mvh

Per Åke Lagerbäck

10 år 6 månader sedan
Nu har jag bestämt mig – jag ska sluta röka för gott. Jag känner mig motiverad, då mitt barnbarn är allergiskt och jag vill verkligen inte förvärra det med min rökning. Men vart kan jag vända mig för att få hjälp? Eva-Lena, 58
Redaktionen
Du kan exempelvis vända dig till din vårdcentral eller annan läkarmottagning. Vissa har ”sluta röka grupper”. På apoteket får du information om receptfria läkemedel. Sluta Röka Linjen, 020-84 00 00 är för många ett bra stöd.
Per-Åke Lagerbäck
10 år 8 månader sedan
Om man inte klarar av att sluta röka själv, vad finns då för hjälp att få? Finns det verkligen något som funkar och vad funkar i så fall bäst? Linda, 34
Redaktionen
Det viktigaste för att lyckas med sitt rökstopp är att vara motiverad. Eftersom tobaksberoende både handlar om ett psykologiskt beroende och ett fysiologiskt beroende krävs en behandling som tar hand om båda delarna. I första hand ska nikotinläkemedel användas, som exempelvis nikotinplåster, nikotintuggummi och dessa har i kliniska studier visat sig fördubbla möjligheterna att bli rökfri jämfört med de som försökt att sluta röka utan hjälpmedel. Om man inte lyckas sluta röka med nikotinläkemedel finns två receptbelagda läkemedel på marknaden, Champix och Zyban, med mycket goda resultat av att förbli rökfri även på lång sikt. Champix® två till tredubblar möjligheten att förbli rökfri ett år efter rökstopp jämfört med placebo. Zyban® fördubblar möjligheten att förbli rökfri efter ett år jämfört med placebo.
Per-Åke Lagerbäck
10 år 8 månader sedan
Jag har försökt flera gånger, men lyckas inte sluta röka. Det känns tungt och jag behöver hjälp. Jag har hört talas om läkemedel, är det säkert? Margareta, 49
Redaktionen
Det finns receptbelagda läkemedel, exempelvis Champix, som hjälp vid rökavvänjning. Läkemedel utvärderas noggrant i kliniska studier och bedöms som säkra innan de får användas. Liksom andra receptbelagda läkemedel ska detta användas i nära samarbete mellan patient och läkare samt tillsammans med andra former av stöd för att nå målet.
Per-Åke Lagerbäck
10 år 8 månader sedan
Det känns som om jag har försökt sluta röka hur många gånger som helst, men jag åker dit igen och igen, varför är det så svårt att sluta röka? Sven, 45
Redaktionen
Nikotin som finns i cigaretter och snus är en drog som snabbt ger ett mycket starkt fysiskt och psykologiskt beroende och en övervägande del av dem som röker eller snusar blir beroende. Vid ett rökstopp eller snusstopp ger beroendet i regel upphov till abstinensbesvär som varar relativt kort tid (2-4 veckor). De vanligaste abstinensbesvären är röksug, oro, irritation, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och sömnsvårigheter. De flesta upplevda fördelarna med att röka och snusa kommer i verkligheten från den befrielse från nikotinabstinens som inträder varje gång man tar en cigarett eller snusprilla. För att öka beroendet och på så sätt behålla sina kunder har tobaksindustrin anställt kunniga kemister som på olika sätt manipulerat tobaken, bland annat genom att tillsätta ammoniak.
Bakom daglig rökning eller snusning ligger en ganska komplicerad beroendetriangel som består både av det fysiska beroendet orsakat av nikotin men också det psykologiska beroendet och vanans makt. Att röka är ofta ett inlärt mönster, exempelvis att man är van att ta en cigarett varje gång man pratar i telefon.
Mängden rökta cigaretter per dag och tiden från det att man vaknar till att man tar sin första cigarett på morgonen anses vara viktiga indikatorer på hur nikotinberoende man är. De som vaknar på nätterna och måste röka har det allra starkaste beroendet. Starkt beroende rökare har som regel svårare att sluta, kan behöva mer stöd och kan behöva läkemedel för rökavvänjning.
Per-Åke Lagerbäck
10 år 8 månader sedan
Jag har funderat på att ta hjälp av läkemedel för att klara av att sluta röka för gott. Vilka biverkningar kan man räkna med? Lotta, 27
Redaktionen
De vanligaste biverkningarna med läkemedlet Champix är illamående som i de flesta fall är milt till måttligt i svårighetsgrad och kan dämpas genom att ta läkemedlet tillsammans med måltid. Andra vanliga biverkningar är huvudvärk, sömnsvårigheter samt livliga drömmar. Jämfört med den stora hälsorisk som rökning innebär får dessa bieffekter anses som ringa och de tolereras väl av de flesta patienter. Flera av mina patienter har tom upplevt illamåendet som positivt då det bidragit till att minska röksuget.
FASS texten har uppdaterats för att informera om att depression, självmordstankar, självmordsrelaterat beteende och självmordsförsök i sällsynta fall har rapporterats hos patienter som försöker sluta röka med hjälp av Champix. Behandlingen ska avbrytas omedelbart och kontakt tas med sin behandlande läkare om nedstämdhet eller förändringar i ens beteende av betydande karaktär uppkommer. Nedstämdhet och i sällsynta fall självmordstankar och självmordsförsök, kan vara symtom på avbrutet nikotinintag och det finns inget säkert fastsällt samband mellan läkemedlet och psykiska biverkningar.
Per-Åke Lagerbäck
10 år 8 månader sedan
Hur lång är behandlingstiden om man ska ta läkemedel på recept som hjälp för att sluta röka? Tomas, 19
Redaktionen
Behandlingstiden för läkemedlet Champix ska vara minst 12 veckor för att minska risken för återfall. I samråd med behandlande läkare sker en kontinuerlig utvärdering under behandlingstiden och i vissa fall är det motiverat att behandlingen pågår under totalt upp till 24 veckor. Jag föredrar att avsluta behandlingen med en period med nedtrappning. Detta kan exempelvis göras genom att ta en startförpackning i omvänd ordning. För detta finns inget vetenskapligt stöd men en stor praktisk erfarenhet hos flera läkare.
Per-Åke Lagerbäck
10 år 8 månader sedan
 
 

Veckans fråga

Två veckor kvar till jul, känner du av julstressen?

Nyhetsbrev

E-postadress