Fråga Doktorn

Ställ fråga!

Hej jag undrar varför jag tappar i vikt efter jag slutat snusa efter 45 år alla pratar om att gå upp i vikt i övrigt känner jag mig piggare, 66

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Grattis till snusstoppet. De allra flesta som slutar röka och/eller snusa ökar något i vikt. I många studier har den genomsnittliga viktuppgången varit ca 4 kilo.

Bland mina patienter som har slutat röka och/eller snusa finns det de som minskat i vikt. I de flesta fall har förklaringen varit att de i samband med rök- och/eller snusstoppet bestämt sig för att äta mindre och röra sig mer. Vid några tillfällen har det dock funnits en annan förklaring varför du bör kontakta din läkare för vidare utredning avseende bl.a. ämnesomsättningen.

Mvh, PÅL

7 år 2 månader sedan

Jag har slutat röka för 3 dagar sedan. Viljan finns verkligen för att sluta. Vill verkligen sluta! Tar nikotintuggummin men har även nu fått Champix. Upptäcker nu att man egentligen ska ta Champix medan man fortfarande röker. Kan jag ta Champix fastän jag redan slutat röka, vill ta all hjälp jag kan få att sluta med cigaretter. Och är rädd för att tuggimmin och pläster inte räcker. Har försökt med dessa tidigare o misslyckats. Har rökt 2 paket per dag... Hälsn Erik, 51

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Du har helt rätt i att behandling med Champix normalt påbörjas när personen röker och rökstoppsdatum brukar sättas till omkring 10:e behandlingsdagen.

Champix verkningsmekanism är att det blockerar nikotinreceptorer (platserna där nikotinet utövar sin effekt) i hjärnan samtidigt som det stimulerar dessa svagt. Tanken vid framtagandet av denna verkningsmekanism var att Champix skulle minska risken för abstinens samtidigt som det blockerar nikotinets effekter varför rökaren inte upplever något positivt med att röka.

Det finns några små studier på kombinationen av Champix och nikotinersättningsmedel men personligen är denna kombination inget jag förordar. Champix liksom andra rökstoppsläkemedel ska alltid kombineras med motiverande stöd.

Mvh, PÅL

7 år 2 månader sedan

Vad för slags hjälp får man på vårdcentralen,när man ska sluta röka! gratis nikotin plåster och tuggummi e?!:) Tack på förhand! MVH Marie, 35

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

På en vårdcentral kan de som önskar få stöd att sluta röka. Hur detta är organiserat skiljer sig dock åt mellan olika vårdcentraler varför du bör kontakta din vårdcentral och låta dem berätta vad de har att erbjuda. Vanligtvis betalar du själv hela kostnaden för nikotinersättningmedel. Zyban och Champix ingår i läkemedelsförmånssystemet varför din kostnad för dessa varierar med hur mycket du tidigare eventuellt har betalt för andra läkemedel.

Mvh, PÅL

7 år 2 månader sedan

Hej! Har inte rökt på c:a 15 år, men använder nu nicotintuggumi. det har gått så långt att jag tuggar från det jag vaknar till jag går till sängs. Hur kan jag komma ur detta beroende? Tackar på förhand! Lars, 59

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Det finns inga stora vetenskapliga studier vad gäller behandling vid beroende av nikotinersättningsmedel. Liksom vid andra beroendetillstånd är grunden för att lyckas den egna motivationen. Nikotinberoende är för de allra flesta ett mycket starkt beroende varför det utöver den egna motivationen ofta även behövs motiverande stöd samt läkemedel.

Jag har med framgång behandlat ett antal patienter med långvarigt beroende av nikotinersättningsmedel med Champix som blockerar nikotinreceptorer (platserna där nikotinet utövar sin effekt) i hjärnan samtidigt som det stimulerar dessa svagt. Dessa patienter har upplevt att Champix varit ett mycket bra stöd.

Då Champix ingår i rabattsystemet endast vid ett rökstopp har de själva fått betala hela kostnaden för läkemedlet som är cirka 25 kronor/dag. Kontakta din läkare med önskemål om stöd för att kunna sluta med nikotintuggummi.

Mvh, PÅL

7 år 2 månader sedan

hej jag vi lägga av att röka men det går inte för jag har svårt att sluta och behöver ha hjälp av nån som kan hjälpa mej / Yvonne, 56

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Du skriver att du har viljan att sluta röka och självklart ska du då få stöd. Du kan vända dig till t.ex. din Vårdcentral eller Sluta Röka Linjen (020 – 84 00 00 eller http://rokfri.vardguiden.se/) och där få stöd i form av motiverande samtal.

Om du därutöver får stöd av läkemedel ökar dina chanser i än högre utsträckning att du ska bli rökfri. De läkemedel som finns på svenska marknaden är nikotinersättningsmedel som finns i flera olika former samt de receptbelagda läkemedlena Zyban (bupropion) och Champix (vareniklin).

När dessa tre principiellt olika läkemedel har jämförts i stora studier har Champix varit det mest effektiva.

Mvh, PÅL

7 år 2 månader sedan

Jag har en uppgift i skolan att skriva om varför det är svårt att sluta röka. Jag vet att det har med nikotin att göra men skulle vilja veta mer. Tack för svar. Elin

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Elin,
Nikotinet som finns i tobak är en starkt beroendeframkallande drog. Graden av beroende anses vara mellan den av amfetamin och LSD. För att öka graden av beroende och på så sätt få fler kunder har tobaksbolagen manipulerat tobaken i både cigaretter och snus med olika tillsatser. En av dessa tillsatser är ammoniak som påverkar surhetsgraden och därmed upptaget i kroppen. Våren 1994 när direktörerna för de sju stora tobaksbolagen under ed vittnade i kongressens utskottsförhör framkom en lista på drygt 700 tillsatser. När beroendet utvecklats krävs tillförsel av nikotin för att personen ska kunna fungera normalt och för att slippa abstinensbesvär. Dessutom tillkommer ett psykologiskt och socialt beroende.
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan

Slutade röka maj 2010,fick ett litet återfall juli 2011. Kör med nicotinellsugtabl. Hur slutar jag med nicotinersättningen?? Tar 1 cigg vid läggdax, har aldrig gjort det innan juli .. Hur slutar jag med detta beroende? Har inget rökbehov annars. Mvh Ingrid

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Ingrid,
Hur du ska sluta med att ta en cigarett vid läggdags kan bara du själv bestämma. En bra start brukar vara att se till att du inte har tillgång till cigaretter. Nikotinersättningen bör trappas ut. Jag har vid några tillfällen till personer med mångårigt bruk av nikotintuggummi skrivit ut Champix (utan rabatt) med god effekt. Det finns dock inga stora studier gjorda vad gäller Champix effekter vid beroende av nikotinersättningsmedel men med hänsyn till verkningsmekanismen synes det rimligt att anta att en sådan effekt finns vilket också är min kliniska erfarenhet.
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan

Hej! Har rökt i 45 år, slutade för 3 veckor sedan, började att tugga Nicorette istället. Det går jättebra, röker ingenting, men tuggar. Min fråga är: Hur länge finns nikotinet kvar i tuggummit efter att jag har börjat att tugga. Kan tugga på samma tuggummi i flera timmar utan att byta. Ha det!

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

?,

Hur länge nikotinet finns kvar i tuggummit varierar med en rad faktorer såsom hur du tuggar, mängden saliv, surhetsgraden i munnen etc. I normalfallet frigöres ca 1,4 mg nikotin från ett 2 mg tuggummi och ca 3,4 mg nikotin från ett 4 mg tuggummi. Maximal blodkoncentration uppnås efter 30 minuters tuggande och är då jämförbar med koncentrationen 20-30 minuter efter rökning av en medelstark cigarett. De höga och snabbt stigande nikotinkoncentrationer som ses vid rökning uppnås sällan vid behandling med tuggummit. Det viktiga för dig är att det du gör fungerar för dig.

Grattis till ditt rökstopp,

PÅL

7 år 11 månader sedan

Jag har idag hållt upp med att röka i 20 dagar. Slutade pga av att jag hade en luftvägsinfektion då jag inte kunde röka även om jag gjorde en hel del försök.Jag använder nikotin tabletter 1,5 mg samt tuggummi 2 g men jag har fått fruktansvärda svettningar som jag kallar abstinensbesvär. Övergångsåldern har jag passerat så det kan inte vara det. Är det vanligt med dessa svettningar och hur länge skall jag räkna med att ha dessa besvär. Jag har rökt i över 30 år ca 20 cigaretter per dag. Britt

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Britt,
Svettningar är inte någon typisk bieffekt av nikotinersättningsmedel men kan vara tecken på överdosering. Prova att minska den totala mängden nikotin som du tillför. Det är inte självklart att orsaken är abstinensbesvär varför du bör kontakta din vårdcentral för bedömning av eventuell annan bakomliggande orsak om svettningarna inte försvinner när du minskar intaget.
Mvh,

PÅL

7 år 11 månader sedan

Jag äter Waran, är det farligt att äta Champix samtidigt? Torbjörn, 68 år

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Torbjörn,
Champix påverkar inte effekten av Waran men jag brukar ändock ta något tätare PK-kontroller i samband med rökstopp hos personer som tar Waran.
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan
 
 

Veckans fråga

Har du drabbats av influensan än i år?

Nyhetsbrev

E-postadress