Tidigare frågor och svar från Försäkringskassan

Tidigare frågor och svar från Försäkringskassan

Här nedan kan du läsa tidigare ställda frågor och svar som rör sjukförsäkringen, frågorna är besvarade av Försäkringskassans handläggare. Vill du ställa en ny fråga hänvisar vi dig till Försäkringskassans egna kundforum och www.forsakringskassan.se

Frågehistorik

2015-11-19

Hej undrar om man har obegränsad förtidspension ,och får man tillsvidare anställning , vad ska man göra?

2015-11-19

Hur vet man om ansökan om sjukpenning har blivit beviljad? Jag har fått ett beslut om utbetalning på några dagar, men hur vet jag om jag får utbetalning för resten av perioden jag är sjuk?

2015-11-19

Jag vill göra en beräkning för bostadstillägg.

2015-11-18

Hej e sjukskriven 50% i 4 veckor min chef vill gärna att jag jobbar fulla dagar och i så fall e mer ledig mer mellan arbetspassen. Får man lov att göra så här? Låter OK med mig.... Hade gärna gjort de hade kännts bra för mig med.

2015-11-18

Om man tar ut 50% av sin ålderspension samtidigt med sjukskrivning 50%....vad innebär det om man är 61 år?

2015-11-18

Hur snabbt får jag svar?

2015-11-18

Har det någon betydelse om jag tar ut 50% ålderspension + 50% sjukskrivning innan jag fyllt 62 år?

2015-11-18

Hej. Om man fått en sjukskrivning för belastnings depression, kan man då man då vara sjukskriven från jobbet men fortsätta med studier? Depressionen har kommit på grund av jobbet och inte skolan. Och hur blir det då med csn eller ersättning?

2015-11-18

Hej kan man söka sjukpension då man bara är 22 år. Har diagnos, och klarar inte av vardagen eller att få krav på sig

2015-11-18

Jag vill inte bli missförstådd...men står inför svåra beslut och kanske inför en nära framtid måste veta vad som händer om jag måste ta ut en del av min ålderspension...innan jag s a s går i pension vid 65.års ålder.

2015-11-18

om man har ensamvårdnad av 2 barn 8, och 5 år gamla, vad har man för förmåner? som mamma jobbar jag 65%

2015-11-18

Hej! vad har ni för reglarna för att man blir förtidspetion

2015-11-18

Vilken skillnad mellan regal att få sjukersättning efter 1 juli 2008 och före 1 juli2008

2015-11-18

Hej! Jag undrar hur kan man få sjukpening om man kan inte jobbar på 100% pga man e sjuk?

2015-11-18

inte kan arbeta sin vanliga arbetstid för att man är sjuk (man måste vara borta minst en fjärdedel av sin vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning).

2015-11-18

Hej! inte kan arbeta sin vanliga arbetstid för att man är sjuk (man måste vara borta minst en fjärdedel av sin vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning).???????kan ni för klarar för mig vad är inbär.

2015-11-18

Hej!Jag undrar hur det ser ut med karensregler vid föräldraledighet. Om man är sjuk två dagar, frisk en och sedan återinsjuknar igen så att den andra föräldern måste vabba igen - blir det då två karensdagar för den som är föräldraledig?

2015-11-18

Kan man ansöka sjukersättning 25% och sjukersättning 50% i samtidigt sen är det upp till försäkringskassan att avgöra vad som lämpar sig ?

2015-11-17

Fick min hela sjukersättnig i april 2014. Kan du då se vad som gäller för mej

2015-11-17

Så om jag har fattat rätt efter 14 dagar bör jag göra en sjukanmällan till er. Är annars fast anställd. Tack

 

Veckans fråga

Har du någon gång gått i psykoterapi?

Nyhetsbrev

E-postadress