Vattkoppor

Vattkoppor

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2016-01-04
Uppdaterad: 2019-01-23
Författare: Redaktionen

Vattkoppor är en mycket smittsam barnsjukdom med blåsor, klåda och feber. Vattkoppor kan också ge den tråkiga biverkningen av fula ärr. Ändå ses vattkoppor som en av barnsjukdomarna man ”ska ha”. Nu finns vaccin mot vattkoppor som ges till barn från 9 månaders ålder.

Vaccination mot vattkoppor har funnits i flera år och många länder har infört detta i sina allmänna vaccinationsprogram, dels för barnens skull, men också för samhällsekonomin. Eftersom man som förälder måste vara hemma med sjukt barn i över en vecka är det stora kostnader för samhället både vad det gäller sjukersättningar och produktionsbortfall.

Vattkoppor är extremt smittsamt

Vattkoppor orsakas av ett virus som smittar från person till person främst via luften runt den som är sjuk. Smittsamheten är mycket hög och uppstår redan någon dag innan utslagen uppkommer och upphör sedan inom sju dygn efter utslagsdebuten. Inkubationstiden, alltså tiden från smitta till sjukdomens första symtom, är vanligen 10–14 dygn. I några fall får man infektionen utan att märka några symtom.

Sjukt barn? Få snabb vård via mobilen. Kostnadsfritt och skräddarsytt för barn och föräldrar » Sponsrad länk

Kopporna uppstår oftast först på bålen

Sjukdomen börjar oftast med lätt till måttlig feber och värk i kroppen något dygn. Sedan uppstår ett kliande, blåsformigt utslag (koppa). Blåsorna brukar uppstå först på bålen, senare i ansikte, hårbotten och munhåla. Klådan är nästan alltid besvärlig. Hosta ingår ofta i bilden eftersom kopporna även kan drabba luftrörens slemhinnor. Blåsorna, som är vattenklara och lätt går sönder, är ofta omgivna av en smal rodnad. Med tiden blir blåsornas innehåll grumligt och efter en vecka torkar in och bildar skorpor.

Vattkoppor kan ge komplikationer

Det är relativt vanligt att blåsorna kan infekteras av hudbakterier. En ovanligare komplikation är lunginflammation, som kan vara mycket besvärlig. Hjärninflammation kan förekomma, men är ovanligt. Ärr efter kopporna är vanligt.

Vattkoppor är en allvarlig sjukdom för vissa barn

För barn med nedsatt immunförsvar, eller ett nyfött barn som smittats av sin mor i anslutning till förlossningen, är vattkoppor allvarligt. Personer med nedsatt immunförsvar kan vaccineras med försiktighet.

Vattkoppor och dagis

Ett barn med vattkoppor ska stanna hemma från förskola och skola fram till dess att blåsorna har försvunnit och torkat till skorpor. Barnet behöver inte stanna hemma tills alla sårskorpor fallit av. Efter en vecka brukar de flesta barn vara smittfria.

Vattkoppor och resor

Det kan vara riskfyllt att resa om barnet får vattkoppor. Är barnet smittat kan man i värsta fall få förlänga vistelsen eller ställa in resan då vissa flygbolag inte tillåter att man flyger med vattkoppor.

Sambandet mellan vattkoppor och bältros

Det virus som orsakar vattkoppor orsakar även bältros och heter varicella zoster-virus. Viruset tillhör gruppen herpesvirus. Dessa utmärks bland annat av att de efter infektionen ligger kvar gömda (latent) i kroppens nervceller. Första gången man träffar på varicella zoster-virus är då man får vattkoppor. Efter att man har haft vattkoppor, med eller utan symtom, vilar virus alltså kvar i kroppen. Med stigande ålder och ett försämrat immunförsvar kan viruset aktiveras och börja föröka sig. Och då får man bältros.

Bältros kan ge vattkoppor, men inte tvärtom

Observera alltså att ett litet barn med vattkoppor inte kan smitta sin farmor så att hon får bältros. Däremot kan en farmor med bältros mycket väl smitta sitt barnbarn så att detta får vattkoppor.

Vaccin mot vattkoppor

Det finns effektivt och väl beprövat vaccin mot vattkoppor som kan tas från 9 månaders ålder. Det är två doser som tas med 4-6 veckors mellanrum. Även om man redan blivit exponerad för viruset kan man ta vaccinet upp till 72 timmar efter exponeringen och slippa bli sjuk. Vaccinet ger ett mycket bra skydd mot vattkoppor. Skulle man få sjukdomen trots vaccinering får man den oftast i lindrigare form. För bästa effekt ska man fullfölja vaccinationsserien som vaccinatören ordinerar.

Kan vaccinationen ge besvär?

Både friska personer och personer med svagt immunförsvar, kan få svaga vattkoppsliknande symtom med hudutslag och något höjd temperatur. Dessa reaktioner kan komma dagar till veckor efter vaccineringen och är helt ofarliga. Det är generellt ingen skillnad vad gäller biverkningar mellan dos 1 och dos 2. Mer information får du om vattkoppor och vaccin hos din vaccinatör.

 

Veckans fråga

Använder du cykelhjälm när du cyklar?

Alltid
46% (6 röster)
Oftast
0% (0 röster)
Sällan
8% (1 röst)
Aldrig
31% (4 röster)
Cyklar ej
15% (2 röster)
Osäker/Vet ej
0% (0 röster)
Totalt antal röster: 13

Nyhetsbrev

E-postadress