TBE och borrelia - fästingens följeslagare

TBE och borrelia - fästingens följeslagare

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Snart kommer årets fästingsäsong på allvar och för dig som vistas i fästingtäta områden kan det vara dags att börja fundera på vaccinering. Något som gäller såväl vuxna som barn.

När temperaturen kryper över 5 gradersstrecket vaknar fästingen till liv och redan nu märker man av att fästingar börjar vakna. Eftersom en fullgod vaccinering mot TBE, som är en fästingburen sjukdom, kräver flera vaccineringstillfällen är det viktigt att börja vaccinera dig i god tid.

Där finns fästingen

De flesta fästingar som angriper människor, hundar och katter, tillhör arten ”vanlig fästing”, Ixodes ricinus. Den vanliga fästingen finns främst i halvhögt gräs i närheten av vatten. Den sitter gärna i grässtrånas topp eller i låga buskar där de med utsträckta framben lätt kan haka sig fast på ett passerande värd.

Fästingarna har traditionellt sett hållit sig till vissa sydligare områden men man har sett att fästingen kryper allt högre upp i landet. Viktigt att vara medveten om är också att om du besöker områden där fästingen är vanlig, om så bara för en dag, så bör du vara uppmärksam på om du eller ditt husdjur fått fästingar. Risken är att dessa följer med hem, och även att du drabbas av fästingrelaterad sjukdom trots att du inte bor i områden som anses fästingtäta.

Vad är TBE?

TBE står för tick-borne encephalitis och kallas fästingburen hjärninflammation på svenska. Sjukdomen orsakas av ett virus som ett fåtal fästingar bär på. De flesta som smittas får inga eller obetydliga besvär, men vissa drabbas av svårare symtom.

De främsta riskområdena för TBE-smitta är skärgårdarna och kusterna vid Stockholm, Södermanland och Uppland samt områden kring Mälarens östra och mellersta delar. TBE-smitta förekommer även vid Östersjökusten från Kalmar, Blekinge och Österlen, Vätterns och Vänerns kuster samt längs västkusten mellan Göteborg och Strömstad.

Symtom vid TBE

Det tar oftast mellan fyra och tio dagar från det att man smittas till dess att man blir sjuk, men det kan ta ända upp till en månad. Hos ungefär 20 till 30 procent av alla som smittas sprids viruset vidare till hjärnan och hjärnhinnorna. Nya symtom brukar komma ungefär en vecka efter att de första, influensaliknande symtomen, har försvunnit. När man insjuknar igen drabbas man oftast av hög feber, svår huvudvärk, kräkningar, ljuskänslighet och yrsel. Dessutom påverkas det centrala nervsystemet, och man kan få gångsvårigheter, talrubbningar och koncentrations- eller minnesstörningar.

Var tionde som drabbas får olika förlamningssymtom. Dödsfall i TBE förekommer men risken är mycket liten i Sverige. En TBE-infektion diagnostiseras genom blodprov.

Vaccin mot TBE

Det finns vaccin mot TBE med god skyddseffekt och få biverkningar. Vaccination rekommenderas om man ofta vistas eller bor i ett riskområde. För att få ett fullgott skydd krävs först en grundvaccination med tre sprutor. De två första injektionerna ges med en till 3 månaders mellanrum. Ungefär 2 veckor efter den andra dosen börjar vaccinet ge ett ganska bra skydd, men skyddet varar då bara i en säsong. Efter 5 till 12 månader ges den tredje och sista grunddosen. Efter tre år behövs en påfyllnadsdos och därefter ges en förstärkningsdos vart femte år.

Om man behöver vaccinera sig under fästingsäsongen kan det räcka med två veckors mellanrum mellan den första och den andra dosen för att få ett skydd. Samma dosering gäller för barn och vuxna. Vid graviditet bör vaccinatören bör överväga risker och fördelar och endast vaccinera om risken är hög. Vaccination ska inte ges vid en infektion med feber. Om man vill vaccinera sig mot TBE kan man vända sig till sin vårdcentral eller en vaccinationsmottagning.

Även små barn kan vaccineras mot TBE

TBE hos barn kan vara både vanligare och allvarligare än vad man tidigare har trott, enligt ny kunskap och studier som gjorts bland annat i Sverige. Därför ändrade Smittskyddsinstitutet (SMI) sina råd och rekommenderar nu vaccination från ett års ålder.
Mikael Sundin, barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och som även forskar på TBE och barn uttalade sig så sent som förra året om att det är fyra gånger vanligare med borrelia hos barn i förskoleåldern jämfört med äldre och vuxna.

Mikael Sundin menar att svenskarna behöver bli mer medvetna om riskerna med fästingburen smitta och även lära sig mer om fästingar. Det kan exempelvis vara bra att veta vilka områden fästingar är vanligt, lära sig hur de ser ut och vart de sätter sig på kroppen och överväga vaccinering mot TBE.

Vad är borrelia?

Borrelia är en infektion som sprids genom fästingbett. När en fästing biter sig fast och suger blod överförs borreliabakterier till människan förutsatt att fästingen bär på borreliabakterier. Ungefär en tredjedel av alla fästingar i Sverige bär på smittan, men risken att insjukna i borrelia efter ett fästingbett är förhållandevis liten, cirka en på hundra.

Viktigt är dock att snabbt ta bort fästingen om man har blivit biten. Risken att smittas av borrelia minskar då betydligt eftersom det dröjer cirka ett dygn innan borreliabakterierna överförs.

Symtom vid borrelia

Har du fått ett fästingbett och upptäcker en rodnad i huden bör du vara vaksam. Det första tecknet på borrelia är en större rodnad i huden (mer än fem centimeter) där fästingen har suttit. Hudrodnaden visar sig oftast en till fyra veckor efter bettet. Det röda breder ut på huden sig samtidigt som det bleknar i mitten och hudförändringen antar en ringform. Men i femtio procent av borreliainfektionerna syns ingen rodnad i huden, därför är det lätt att missa en borreliainfektion.

Borrelia kan ge olika typer av förändringar i huden, men hälften av dem som drabbas av borrelia får också andra symtom som trötthet, huvudvärk, lätt feber och ledbesvär. Även lymfkörtlarna kan svullna. Vanligast är en rodnad i huden (större än fem centimeter) som blir större med tiden och bleknar i mitten. Förändringen antar så småningom ett ringformat utseende. Rodnaden kan ha olika utseende och vara jämnt röd, oval eller oregelbunden. En variant av hudförändring vid borrelia är en stor blåröd knuta som sitter på örsnibben eller en bröstvårta, så kallad borrelia lymfocytom. Vanligt är att lymfkörtlarna som sitter nära knutan också svullnar. De karakteristiska röda hudförändringarna brukar räcka för att läkaren ska kunna ställa diagnos och om det finns tveksamhet kan även ett blodprov tas senare. Finns misstanke att borreliainfektionen finns i nervsystemet tas även ett prov på ryggmärgsvätskan.

Utdragen variant av borrelia

En längre mer utdragen variant av borrelia kan ge besvär under flera år. Hudförändringarna är svagt blåröda, platta och sitter oftast på armar och ben. Efter en tid bleknar färgen och hudförändringen blir lätt förhårdnad och ärrliknande.

En allvarligare form av borrelia kan drabba nervsystemet, neuroborrelios. Då kan även ansiktet tillfälligt förlamas. Det sker hos mindre än var tionde som drabbas och visar sig en till två månader efter bettet. Tiden kan dock variera mellan någon vecka upp till ett halvår.

Behandling vid borrelia

Även om det inte finns något vaccin mot borrelia, fästingvaccin gäller endast mot TBE, så kan man behandla borrelia med antibiotika. Vanligtvis räcker en kur på 10 dagar.

Om infektionen däremot har spridit sig så kan man behöva sätta in antibiotika och i svårare fall behöver patienter läggas in på sjukhus för behandling.

Så skyddar du dig mot fästingar

Det är viktigt att vara uppmärksam om du vistas i områden där det finns fästingar eller om du kommit hem efter att ha besökt ett sådant område om än för så kort tid. Det gäller såväl dig själv som barn och husdjur. Se alltid till att ha fästingplockare hemma och att känna igenom på din hud och, i det fall du har husdjur, djurens päls. Om du upptäcker en fästing, ta bort den så snabbt som möjligt.

  • Fästingkoll – vistas du i fästingtäta områden, gör en ”fästingkoll” på kropp och eventuella husdjur dagligen
  • Var noggrann – i vissa områden på kroppen är fästingarna mer vanligt förekommande. Kolla extra noga i knäveck, ljumskar, navel och där huden är tunn
  • Var snabb – ta bort fästingar som bitit sig fast så snabbt som möjligt med hjälp av lämpliga pincetter/fästingplockare
  • Klä dig rätt – i högt gräs så är det bra att ha heltäckande tröja och byxorna nedstoppade i stövlar
  • Håll extra koll – barn leker gärna på marken och i gräset och det ska de få göra. Men, kolla gärna igenom ditt barn lite extra om du vet att det kan finnas fästingar i området. Det gäller även om ni har besökt områden med mycket fästingar, håll koll även en period efter att ni kommit hem igen
  • Viktigt - Var uppmärksam på symtom och röda hudförändringar

Kontakta läkare om du är tveksam eller misstänker att du har fått ett fästingbett och är osäker på vad det innebär och hur du ska gå till väga.

--

 

Veckans fråga

Har du drabbats av hjärtinfarkt eller stroke?

Nyhetsbrev

E-postadress