Tatuerare riskerar fysiska skador på arbetsplatsen

Tatuerare riskerar fysiska skador på arbetsplatsen

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2017-02-23
Författare: Anders Åker

Att tatuera sig kan vara en smärtsam historia men inte bara för dig som får tatueringen utan även för din tatuerare. En undersökning visar att tatuerarens ibland obekväma arbetsposition kan påverka tatuerarens fysiska hälsa.

Undersökningen, som är relativt liten, påbörjades under en amerikansk tatueringsmässa 2014 och därefter har även forskare vid Ohio State University valt att titta närmare på hur arbetet påverkar tatuerares fysiska hälsa.

Många timmars obekvämt arbete

En tatuering kan vara liten och relativt snabb att göra men många tatueringar är omfattande och kräver långa så kallade "sittider", det vill säga tiden som den som tatueras behöver sitta och bli tatuerad.

Inte sällan innebär det också att tatueraren i flera timmar kan behöva sitta i en obekväm arbetsställning. Det är detta som forskarna har velat studera närmare för att se om man kan förbättra arbetssituationen för den som tatuerar.

Undersöktes med elektroder

I den förhållandevis lilla studien undersökte man deltagarnas fysiska hälsa med hjälp av bland annat elektroder. Elektroderna hjälpte till att mäta ansträngningen i olika muskler samtidigt som tatueraren jobbade. Utöver elektroderna fotograferades tatuerarens arbetsställning var femte minut.

Forskarna kunde konstatera att redan utan att gå vidare in i datan från undersökningen kunde man direkt se, i verkligheten och på bilderna, hur obekvämta arbetsställningar tatuerarna hade.

Överskred rekommenderade gränsen

Elektroderna visade dessutom att samtliga tatuerare som ingick i studien överskred gränsen för den rekommenderade gränsen för muskelansträngning, detta i minst en muskelgrupp per tatueringssession. 

Vissa av tatuerarna öveskred gränsen med så pass mycket, 25 procent, att det anses föreligga en stor risk för skador.

Stöd för rygg och armar

Forskarna bakom undersökningen rekommenderar branschen att hitta bättre utrustning till tatueringsstudior. Bland annat föreslår de stolar som ger stöd för rygg och armar. 

Vidare menar man att fler pauser samt att byta arbetsställning oftare skulle kunna förebygga eventuella skador.

 

Veckans fråga

Skulle du vilja äta mindre socker?

Nyhetsbrev

E-postadress