Nytt toablock renar naturen från läkemedelsrester

Nytt toablock renar naturen från läkemedelsrester

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Läkemedelsrester i avloppsvatten påverkar både djur och natur negativt. Den största källan till läkemedelsrester i naturen är det som kommer ut via vår urin och avföring. Därför har Apoteket lanserat pCure, ett toablock som hjälper oss att minska mängden läkemedelsrester i naturen.

En färsk Novus-undersökning visar att endast en av tre (32 procent) av allmänheten i Sverige känner till att våra kroppar står för den störst delen av de läkemedelsrester som finns i vår miljö.

Bryter ned miljöfarliga läkemedelsrester

Överblivna och oanvända läkemedel ska alltid lämnas in till apoteken. I och med det bidrar både du och apoteken till att minska utsläppen av läkemedelsrester i samhället. Varje år samlar Apoteket in mer än 400 ton överblivna läkemedel.

För att ytterligare kunna minska andelen läkemedel som hamnar i naturen har Apoteket tagit fram toablocket pCure, som ska göra det lättare för oss konsumenter att göra rätt. pCure bryter till exempel ned miljöfarliga läkemedelsrester i urinen.

Innehåller särskilt framtagen enzymblandning

pCure innehåller enzymer som bryter ner upp till 80 procent av läkemedlen som hamnar i våra toaletter och avloppsvatten. Enzymblandningen har utvecklats med fokus på de läkemedel som anses utgöra störst fara mot miljö, däribland hormoner, anti-depressiva, smärtstillande, blodtryckssänkande, cytostatika och antibiotika.

Läkemedel är viktiga för människors hälsa, så det handlar inte om att sluta använda läkemedel, utan mer om att vi ska ta hand om resterna på ett bättre sätt, säger Anna Rogmark, hållbarhetschef på Apoteket.

Svensk uppfinning som bidrar till bättre miljö

En stor utmaning för hälsan är antibiotikaresistenta bakterier och när antibiotika kommer ut i mark och vatten påverkas det mikrobiella livet i miljön, vilket bidrar till utveckling av antibiotikaresistens. Genom att använda pCure när någon i familjen äter antibiotika hjälper man till att minska den negativa miljöpåverkan som läkemedelsrester har. 

Toablocket pCure är en svensk uppfinning som har testats och använts på sjukhus men som nu lanseras till konsumenter. pCure kostar 59 kronor och finns att köpa exklusivt på Apoteket. 

Fakta om undersökningen

Totalt genomfördes 1027 intervjuer under perioden 5-11 oktober 2017. Deltagarfrekvensen var 62 procent. Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

 

Veckans fråga

Läser du horoskop?

Nyhetsbrev

E-postadress