Närsynthet (myopti) - laserbehandling

Närsynthet (myopti) - laserbehandling

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2009-08-18
Uppdaterad: 2019-12-09
Författare: Elisabeth Berglund

Närsynthet (myopti) innebär att man inte kan se tydligt på långt håll. Det är ett vanligt synfel som oftast är ärftligt. Närsynthet upptäcks ofta i skolåldern och ökar upp till 20-25 års ålder, då det oftast stabiliseras.

Med stor framgång kan den som är närsynt genomgå en operation med laser, vilket gör att ögat bättre kan bryta ljuset och man slipper använda glasögon eller linser.

Varför uppstår närsynthet

Synförmågan på närsynta ögon blir oklar på längre avstånd. I korthet innebär närsynthet att ögat är för långt i förhållande till linsens ljusbrytkraft. Bilden hamnar därmed framför näthinnan och uppfattas som oskarp. Följden blir en nedsättning av synskärpan på långt håll i kombination med ett bra seende på nära håll. Närsynthet gör att den som är drabbad brukar kisa med ögonen för att försöka få en skärpning av bilden.

Behandling vid närsynthet

För att korrigera brytningsfel vid närsynthet kan laser användas. Behandlingen görs för att slippa använda glasögon eller linser. För att kunna behandlas måste man ha fyllt 20 år och ha varit stabil i sin syn i minst 2 år. Under laserbehandlingen är du vaken men före behandlingen ges ett lugnande medel samt en lokalbedövande droppe i ögat. Behandlingen är smärtfri. Båda operationerna går snabbt. Efteråt kan ögat bättre bryta ljuset och man ser som en person med friska ögon.

Laserljus består av mycket smala och intensiva ljusknippen. Det finns flera olika metoder att korrigera brytningsfel. De två vanligaste är:

 • Lasek (även kallad Elsa) sker ytterst på hornhinnan 
 • Lasik en kombination av traditionell ögonkirurgi och laserbehandling på hornhinnan
 • Vid kraftigare brytningsfel är laser inte lämpligt. Andra metoder finns exempelvis linsoperationer.

Lasek Elsa

Lasek Elsa är en trygg behandlingsteknik som sker ytterst på hornhinnan utan att skära med kniv. Det yttersta cellagret (epitelet) lossas med hjälp av svag alkohol, och förs åt sidan. Därefter polerar lasern bort det specifika synfelet. Slutligen rullas det yttersta cellagret tillbaka. Det lilla ytliga sår som bildats på hornhinnan täcks därmed av kroppens eget cellager som fungerar som ett plåster. Detta underlättar läkningen och kan ge upphov till värk efter behandlingen. Efteråt sätter läkaren på en kontaktlins som fungerar som ett plåster och skyddar ögat i 2-3 dagar.

Det gör inte ont under själva behandlingen men ögat kan värka några dagar efteråt. Man får lov att vara hemma de första fyra dagarna då synen är varierande och lite suddig. Efter 1-2 veckor kan man köra bil.

Lasik

En ögonoperation med Lasik är en kombination av traditionell ögonkirurgi och laserbehandling på hornhinnan. Ett snitt skärs i hornhinnan så att det bildas ett lock som viks åt sidan. Därefter polerar lasern bort det specifika synfelet. Locket läggs sedan tillbaka på rätt plats. Ofta behandlas på bägge ögonen samtidigt av praktiska skäl. Lasik kan bara användas på tillräckligt kraftiga hornhinnor eftersom behandlingen delvis utförs med kniv.

Efter behandlingen läker ögat snabbt, redan dagen efter kan du se relativt bra, jobba och köra bil. Många känner dock av ljuskänslighet och ett obehagligt skav efteråt. Behandlingen är smärtfri.

På senare tid har även nyare metoder börjat användas av Lasik, där man istället för kniv används laser för snittet som skärs i hornhinnan. Operationen blir då än mer skonsam.

Komplikationer

 • Den vanligaste är att det finns ett kvarstående synfel. 
 • Dimsyn kan uppstå, men brukar försvinna med tiden
 • Torra ögon kan uppstå och beror på nedsatt känsel i hornhinnan. Försvinner efter cirka 6 månader och kan behandlas med tårersättningsmedel

Linsopertioner

När synfelet är större eller när tillståndet på hornhinnan inte tillåter en laseroperation så används ofta linsoperation. Det sker i ögats inre. Dessa två är vanliga:

 • Intraocular Contact Lens - ICL
  Närsynthet kan även behandlas med hjälp av en mycket tunn konstgjord "extra lins" som är gjord av kollagen eller silikon, som placeras i ögat mellan regnbågshinnan och den egna linsen
 • Refractive Lens Exchange – RLE
  Vid RLE tas den egna linsen bort och ersätts av en konstgjord plastlins Operationen görs i lokalbedövning och är helt smärtfri. Det tar ca 10 min att utföra själva ingreppet. Man opererar ett öga i taget.
 

Veckans fråga

Två veckor kvar till jul, känner du av julstressen?

Nyhetsbrev

E-postadress