Kroniskt trötthetssyndrom

Kroniskt trötthetssyndrom

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2008-12-12
Uppdaterad: 2014-08-14
Författare: Redaktionen


Myalgisk Encefalomyelit eller Myalgisk Encefalopati (ME), i dagligt tal ofta kroniskt trötthetssyndrom, är en neurologisk sjukdom, som kännetecknas av en långvarig utmattning efter aktivitet, samt en rad andra symptom. Sjukdomen börjar oftast i samband med en infektion.

Det centrala nervsystemet blir påverkat, liksom immunförsvar och hormonella system. Det kan förklara att symtom som influensakänsla, subfeber, muskel- och ledsmärtor, huvudvärk, yrsel, minnes- och koncentrationsbesvär kan uppstå. Sjukdomen kallas också Chronic Fatigue Syndrome (CFS) eller Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome (CFIDS). Ungefär 0,4 procent av befolkningen uppskattas vara drabbad, det vill säga cirka 40 000 personer i Sverige.
Det finns många fördomar och myter runt sjukdomen. En av dem är att det skulle vara en ”modediagnos” som främst drabbar medelålders kvinnor, en annan att det är en psykosocial eller psykosomatisk sjukdom. Inget av detta är korrekt. ME/CFS är en neurologisk sjukdom som drabbar män, kvinnor och barn i alla folkgrupper och samhällsklasser. Sjukdomen ska heller inte blandas ihop med generell kronisk trötthet, som kan uppstå av andra problem, såsom utbrändhet/utmattningssyndrom, depression eller sömnsvårigheter.
I Sverige finns en patientorganisation, Riksföreningen för ME-patienter, som verkar för att sprida information om sjukdomen och stödja drabbade.

Källa: Wikipedia

 

 

Veckans fråga

Är du rädd för att smittas av det nya coronaviruset?

Nyhetsbrev

E-postadress