Kalciumbrist

Kalciumbrist

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2015-07-15
Uppdaterad: 2015-08-05
Författare: Rickard Lagerqvist - specialist allmänmedicin

Ett test för kalcium i blodet kontrollerar kalciumnivån i kroppen utanför  skelettet. Kalcium är det vanligaste mineralet i kroppen och ett av de viktigaste.

Kroppen behöver kalcium för att bygga och reparera ben och tänder, det behövs till nerver, muskler och hjärta. Nästan allt kalcium i kroppen lagras i ben.

Kontrolleras av kroppen

Nivån av kalcium i blodet kontrolleras noggrant av kroppen. När kalciumnivåerna i blodet sjunker (hypokalcemi) släpps kalcium ut från skelettet för att åtföra nivån till normalläge.

När kalciumnivåerna i blodet stiger (hyperkalcemi) lagras det extra kalciumet i skelettet eller försvinner ut i urin och avföring.

Därför gör man ett blodkalciumprov

En blodkalciumprov kan göras:

  • För att kontrollera för problem med bisköldkörtlar eller njurar, vissa typer av cancer och skelettproblem, eller inflammation i bukspottkörteln (pankreatit).
  • För att hitta en orsak till ett onormalt elektrokardiogram (EKG) test.
  • Efter en njurtransplantation.
  • Vid symtom såsom muskelkramper, spasmer och ryckningar och stickningar i fingrarna och runt munnen för att se om symtomen kan orsakas av en mycket låg kalciumnivå i blodet.
  • Vid symtom som allmän svaghet, brist på energi eller aptit, illamående och kräkningar, förstoppning, om kroppen förlorar mycket vatten, magsmärta eller skelettsmärta för att se om symtomen kan orsakas av en mycket hög kalciumnivå i blodet.
  • Som en del av ett rutin blodtest.   

Om jag har ett högt värde – vad kan det bero på?

Höga värden på kalcium kan ha många orsaker, däribland hyperparatyreoidism (alltför hög produktion av bisköldkörtelhormon), cancer (särskilt skelettcancer), tuberkulos, skelettsjukdomar såsom Pagets sjukdom, eller långvarigt sängläge.

Om jag har ett lågt värde – vad kan det bero på?

Låga värden av kalcium kan orsakas av en låg nivå av blodproteinet albumin (hypoalbuminemi), hypoparatyreoidism (alltför låg produktion av bisköldkörtelhormon), höga nivåer av fosfat i blodet (orsakat av exempelvis njursvikt eller laxermedel), osteomalaki, rakitis eller undernäring orsakad av sjukdomar såsom celiaki, pankreatit, och alkoholism.

 

Veckans fråga

Två veckor kvar till jul, känner du av julstressen?

Nyhetsbrev

E-postadress