Huggormar på hugget - symtom vid huggormsbett

Huggormar på hugget - symtom vid huggormsbett

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Ett par varma dagar är allt som behövs för att väcka den orm som sover och fall med huggormsbitna hundar börjar nu rapporteras in. Även katter och människor kan bli bitna av de yrvakna reptilerna och då är det bra att ha kunskap om vilka symtom man ska hålla utkik efter.

Det är främst hundar hemmahörande i Uppsala, Västerbotten, Västmanland och Västra Götaland som har drabbats enligt Agria Djurförsäkring.

Undvik huggormsbett - var extra vaksam

Vårsolen lockar inte bara fram soltörstande människor utan även ormarna ringlar fram när vårsolen värmer och temperaturen stiger. Som hund- och kattägare är det viktigt att vara extra uppmärksam på var din hund eller katt nosar eller tassar runt, något som självklart kan vara svårt.

Som djurägare kan du alltid förebygga genom att själv hålla utkik, minimera antalet platser ormarna trivs på som rishögar, stenrösen, och högt gräs. Åtgärder som såklart gäller även om du inte har husdjur.

Symtom vid ormbett hos hund och katt

De allra flesta hundar och katter får ett bett i nosen men ett bett i tassen är än värre. De djur som blir bitna i tassen drabbas värst och ett bett i tassen kan leda till dödlig utgång.

Symtom på ormbett hos hund och katt

 • Först märks ormbettet inte så mycket på hunden eller katten, men efter ett tag blir djuret trött och vill helst ligga ned.
 • Efter någon eller några timmar svullnar den bitna kroppsdelen.
 • Om bettet har tagit i nosen eller i läpparna svullnar ansiktet upp mycket kraftigt och når ett maximum efter ett till två dygn. Läpparna kan bli ett par centimeter tjocka och svullnaden kan sjunka ner på halsen.
 • Om bettet tar i en tass svullnar den upp och svullnaden kan sprida sig uppåt benet.

Om du vet eller misstänker att din hund eller katt har fått ett huggormsbett ska du ta ditt djur till en veterinär. De flesta repar sig men varje år avlider ett mindre antal hundar av huggormsbett skriver Agria Djurförsäkringar.

Gör såhär vid huggormsbett hos hund

 • Försök att bära hunden för att undvika att giftet sprids.
 • Håll hunden i stillhet.
 • Sök snarast veterinär.
 • Förutom vila behövs ofta understödjande behandling som smärtstillande och vätska under ett par dagar. I vissa fall kan hunden behöva motgift.
 • Kan ge leverskada

Graden av skada beror på mängden gift som injiceras. Vissa fall av ormbett leder enbart till smärtsam svullnad i bettområdet, men i andra fall uppstår skador på djurets inre organ. Hunden eller katten kan få en lever- och njurskada och drabbas av blodbrist, ibland får djuret hjärtpåverkan.

Allt detta går vanligtvis över med lämplig medicinering och vila. Katter klarar sig generellt bättre än hunden, men behöver ofta veterinärvård.

Symtom vid huggormsbett hos människa

Huggormar undviker helst såväl hundar och katter som människor men på våren är de nyvakna och lite slöare vilket kan leda till fler konfrontationer. Reaktionen vid ett huggormsbett är individuellt, knappt hälften av de som får ett huggormsbett får inga symtom alls, en del får en obetydlig svullnad och andra blir mycket sjuka.

Symtom vid huggormsbett hos människa

 • Smärta och senare en blåaktig svullnad kring bettstället.
 • Svullnaden och missfärgningen kan spridas och omfatta hela den bitna kroppsdelen och också delar av bålen.
 • I regel klingar svullnaden av inom ett par veckor men kvarstående eller återkommande besvär kan förekomma.
 • I allvarliga fall kan man redan tidigt bli allmänpåverkad med symtom som yrsel, illamående och kräkningar, diarré, buksmärtor, andningssvårigheter, blodtrycksfall, hjärtpåverkan och sänkt medvetandegrad. Om du upplever ett eller flera av dessa symtom, ring 112.

Hur starkt du reagerar beror på vart i kroppen bettet sitter och hur stor mängd gift som sprutats in. Barn, gamla och gravida är extra känsliga för huggormsbett.

Gör såhär vid huggormsbett hos människa

 • Var stilla och vila eftersom giftet sprids fortare vid ansträngning.
 • Håll den bitna kroppsdelen i stillhet, och gärna högt.
 • Ta av åtsittande saker som skor, ringar och klocka eftersom området runt bettstället ofta svullnar upp.
 • Lämna bettstället helt ifred. Försök inte suga ut giftet, kyla, värma eller dra åt ett skärp eller liknande runt den ormbitna kroppsdelen. Det kan förvärra förloppet.'

Generellt, opåverkad eller ej, gäller att du bör uppsöka sjukhus efter ett huggormsbett och du ska inte heller åka ensam då det kan uppstå en stark reaktion på grund av bettet. Om du har reagerat starkt på bettet finns huggormsserum som effektivt kan hejda sjukdomsförloppet.

 

Veckans fråga

Planerar du att vaccinera dig mot TBE i år?

Nyhetsbrev

E-postadress