Färre sjukskrivningar med hjälp från mor- och farföräldrar

Färre sjukskrivningar med hjälp från mor- och farföräldrar

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

För den egna hälsans skulle gör småbarnsföräldrar rätt i att ta hjälp av mor- och farföräldrar för att få livspusslet att gå ihop. Det minskar nämligen antalet sjukskrivningar.

Det visar en undersökning från Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), skriver Statistiska Centralbyrån (SCB).

Ger avlastning till småbarnsföräldrar

Livet som småbarnsförälder kan vara hektiskt när jobb och karriär, hämtning på förskola och sedvanliga hushållssysslor ska klaffa. För att få lite avlastning kan man ta hjälp av sina egna föräldrar, något som tycks vara en viktig komponent för att få livspusslet att gå ihop för småbarnsföräldrar.

Undersökningen från IFAU visar att småbarnsföräldrar som har sina egna föräldrar boende i samma kommun inte är sjukskrivna lika ofta som de vars föräldrar bor längre bort.

Fler kvinnor sjukskrivna efter första barnet

När avståndet till mor- och farföräldrar är kort kan man som småbarnsförälder få praktisk hjälp i vardagen, exempelvis genom att låta de vara barnvakt. För pappan är närheten till farmor och farfar av störst betydelse innan barnen fyller fem år, medan det för mamman är extra viktigt att kunna få hjälp av mormor och morfar när barnen fyllt sex år. 

Före första barnet är mäns och kvinnors sjukskrivningar ungefär lika, därefter stiger kvinnors sjukskrivningstal medan männens ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare.

 
 

Veckans fråga

Läser du horoskop?

Nyhetsbrev

E-postadress