Epilepsi

Epilepsi

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Epilepsi beror på att vissa nervceller i hjärnan är överaktiva vilket kan ge olika typer av anfall. Epilepsi kan drabba vem som helst, när som helst i livet. Minst 60 000 personer lever med epilepsi i Sverige idag, vilket innebär att de då och då får ett epileptiskt anfall.

Kraftiga anfall påverkar hela hjärnan medan andra bara rör en liten del. Risken att få epilepsi är störst under det första levnadsåret och efter 70 år.

Olika typer av epileptiska anfall

Epileptiska anfall börjar alltid mycket plötsligt. De kan pågå från någon sekund till några minuter och slutar av sig själv. Ofta är medvetandet mer eller mindre påverkat.

  • Stora epileptiska anfall (grand mal) – personen blir plötsligt medvetslös, faller omkull och får kramper och ryckningar i armar och ben. Anfallet varar i ett par minuter och går oftast över utan att man skadar sig.
  • Frånvaroattacker (petit mal) – Vanligast hos barn och innebär några sekunders frånvaro. Man faller inte omkull. Attackerna kan komma flera gånger dagligen.
  • Astatiskt – myoklonala anfall - Personen får en plötslig förlust av att kunna stå och faller handlöst omkull ofta med skador till följd.
  • Komplexa partiella anfall – personen får anfall där medvetandet är grumlat. Man svarar inte på tilltal, är avskärmad, stirrar framför sig och kan smacka med munnen, men man faller inte omkull.

Orsaker till epilepsi

Epilepsi kan orsakas av skador och sjukdomar som påverkar hjärnan. Det kan exempelvis vara medfödda skador, skallskador, förgiftningar av alkohol och hjärntumörer. Stroke kan också rubba balansen i hjärnan och ge upphov till epilepsi.

För många personer med epilepsi finns dock ingen tydlig orsak.

Behandling vid epilepsi

Diagnosen epilepsi ställs på den beskrivning som patienten och vittnen ger. En noggrann neurologisk undersökning utförs på sjukhus med laboratorieundersökningar och EEG som registrerar hjärnans elektriska aktivitet. Även datortomografi och magnetröntgen utförs.

De flesta personer med epilepsi behandlas med läkemedel som kallas antiepileptika för att minska risken för nya anfall.

Att hjälpa till vid epileptiska anfall

  1. Lägg något mjukt under huvudet.
  2. Ta bort saker som finns runt omkring.
  3. Stoppa inte något i personens mun.
  4. Ta bort glasögon, knyt upp skärp och slips.
  5. Stanna kvar till personen klarar sig själv.
 

Veckans fråga

Hur less är du på julmusik?

Nyhetsbrev

E-postadress