Datainspektionen starkt kritisk mot vårdgivare

Datainspektionen starkt kritisk mot vårdgivare

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2012-06-19
Författare: Anders Åker

Patienters möjlighet att spärra sina journaler uppfylls inte. Det konstaterar Datainspektionen som nu går ut och kritiserar Sveriges vårdgivare för att inte följa datalagen.

Den nuvarande lagen infördes för fyra år sedan och ingen, inte ens de större journalsystemen, kan tillgodose patienternas rätt att spärra sina journaler. 

Patienter hör av sig dagligen

Det som spärren avser är att uppgifter i din journal förhindras lämnas ut dels mellan olika vårdenheter inom samma vårdgivare men även mellan olika vårdgivare ochsom använder samma journalsystem. 

Maria Bergdahl är jurist på Datainspektionen och säger att det nästa varje dag är patienter som hör av sig till Datainspektionen med berättelser om att de inte kan spärra sin journal.

Av den anledningen har Datainspektionen valt att genomföra en nationell översyn där man granskat samtliga landsting och regioner och även fem privata vårdgivare.

Dyster bild

Den bild som har framkommit i och med granskningen är inte särskilt munter konstaterar Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund. 

Datainspektionen fann att det i dagsläget inte är någon av av de nu granskade vårdgivarna som uppfyller sina skyldigheter fullt ut när det kommer till patientens möjlighet att spärra sina journaluppgifter. Göran Gräslund säger att "eftersom lagen funnits i snart fyra år kan man inte längre skylla på omställningsproblem".

Tidsfrist till 1 oktober 2012

Datainspektionen har under flera år fått klagomål från patienter om brister i hanteringen av journalspärrar. Man har även tidigare påtalat dessa brister för vårdgivare.

Nu ger man vårdgivarna en tidsfrist att fram till 1 oktober 2012 utreda och redogöra för när de tekniska spärrar som lever upp till patientdatalagen kommer vara på plats. Det gäller samtliga IT-system som hanterar journaler. 

Sammanfattning av tillsynsprojektet (Datainspektionen - PDF)

 

Veckans fråga

Har du drabbats av influensan än i år?

Nyhetsbrev

E-postadress