Ange ditt sökord

Allra mest bekymrar föräldrar sig över all sockerstinn och onyttig mat med olika tillsatser som barnen utsätts för och äter av. Foto: Shutterstock

Allra mest bekymrar föräldrar sig över all sockerstinn och onyttig mat med olika tillsatser som barnen utsätts för och äter av. Foto: Shutterstock

Barnens matvanor oroar föräldrarna

Barnens intag av socker och onyttig mat oroar nästan var tredje förälder. Men deras uppmärksamhet kan också vara en bidragande faktor till att utvecklingen av barns övervikt har stannat av. Det visar en undersökning från Novus.

Annons:

Beställare av Novus-undersökningen är Konsumentföreningen Stockholm (KfS) som har granskat utvecklingen av barn och ungdomars vikt och matvanor i Sverige under perioden 2003-2016.

Mat- och hälsotrenden påverkar föräldrarna 

Att det finns ett stort intresse för mat och hälsa råder det inga tvivel om. Det är en trend som även har påverkat föräldrarna och gjort de mer uppmärksamma på vad deras barn stoppar i sig. Allra mest bekymrar de sig över all sockerstinn och onyttig mat med olika tillsatser som barnen utsätts för och äter av, något som var tredje svensk förälder (31 procent) oroas över enligt Novus-undersökningen.

Men föräldrarnas ökade uppmärksamhet kring matvanor och hälsa kan också vara en av anledningarna till att utvecklingen av barns övervikt som vi såg i slutet av 1900-talet har stannat av. 

Ingen uppföljning över barns matvanor sedan 2003

Det saknas visserligen rikstäckande underlag för detta, men regionala studier tyder på en minskning av andelen barn med övervikt eller fetma. Det finns dock skillnader mellan regionerna i landet. Även socioekonomiska faktorer tycks spela in, såsom föräldrarnas inkomst och utbildning. 

Senast det gjordes en kartläggning på riksnivå av barn och ungdomars matvanor var 2003. Undersökningen då visade att barnen åt för mycket läsk, kakor och godis men alldeles för lite grönsaker. 

Kommissionen för Jämlik Hälsa 

KfS menar att det är olyckligt att svenska myndigheter inte har gjort någon uppföljning av barns matvanor eller vikt de senaste åren. Det är annars något som många länder brukar göra på riksnivå. 

Men i och med den nya Kommissionen för Jämlik Hälsa som regeringen tillsatte hösten 2015 kanske frågan kan komma att prioriteras framöver. På så sätt skulle vi kunna få data över barns matvanor för hela landet menar KfS. 

Nästa matvaneundersökning bland barn och ungdomar planerar man att genomföra 2016/2017.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KfS. Målgruppen är barnfamiljer med barn i hushållet under 18 år. Webbintervjuerna har genomförts under perioden 13 november – 1 december 2015 med en deltagarfrekvens på 60 procent. Totalt genomfördes 1 000 intervjuer i Novus riksrepresentativa Sverigepanel. 

Annons:

Källor:

Konsumentföreningen Stockholm

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: