Om du är pensionär - hur nöjd är du med din pension?

Om du är pensionär - hur nöjd är du med din pension?