Hur är ditt nuvarande civilstånd?

Hur är ditt nuvarande civilstånd?