I väntrum

I väntrum

I väntrum

Förutom DOKTORN har vi även andra affärsmöjligheter under konceptet:
Sveriges smartaste väntrum!

Information om alla våra produkter finns på www.addhealthmedia.com 

Broschyrställ

Läsvärda och smarta broschyrer inom olika terapiområden. All distribution sköts av bud som arbetar för DOKTORN. 

  • Broschyr med aktuell information om ditt terapiområde. Använd din egen broschyr eller låt oss hjälpa till att skapa en.
  • Distribution till 450 vårdcentraler.
  • Påfyllning sker minst en gång i månaden.
  • 80% av personalen på mottagningarna uppger att de får frågor en till fem gånger i veckan från patienter som läst broschyrerna.
  • 62% av vårdpersonalen hämtar broschyrer för att ha på sitt mottagningsrum för att kunna ge vid patientbesök.
  • Snittåtgången är ca 2000-2500 broschyrer per månad och terapiområde.
  • Vi redogör löpande för åtgång och lagerstatus för broschyrerna.

Väntrums-TV

Som annonsör har ni nu möjligheten att skapa kampanjer som når alla målgrupper, antingen lokalt eller rikstäckande. Väntrums-TV hjälper er att synas med bild och ljud på dedikerade skärmar i väntrum och behandlingsrum i tand-, hälso- och sjukvården. Väntrums-TV förmedlar på ett trevligt sätt en väl avvägd mix av information, nyheter, väder, allmänbildning, avslappning och underhållning som bidrar till populariteten.

Annonsmöjligheter: Reklamfilm eller Informationsfilm

• Reklam- eller informationsfilm varvas med övrigt innehåll
• Filmer kan även publiceras på www.doktorn.com och Youtube
• Vi hjälper dig skapa en högkvalitativ produktion
• Kombinera med övriga kanaler för att skapa större räckvidd
• Uppskattat hos såväl personal som patienter

Event

Öppna en dialog med vårdpersonalen - där de finns. Genom att skapa kommunikation direkt på arbetsplatsen byggs ny kunskap upp effektivt och smidigt. Kombinerat med något av våra andra områden bildas en synergi som har en stark genomslagskraft.

Annonsmöjlighet: Event i vården

• Komplement till konsulentbearbetning
• Ett event är rätt om du vill väcka uppmärksamhet kring någon nyhet
• Kombinerat med synlighet i väntrummet bildas en stark synergi
• Vi hjälper dig sätta ihop ditt event
• Öka kunskapen om ditt terapiområde