Har du personligen någon gång drabbats av huvudlöss?

Har du personligen någon gång drabbats av huvudlöss?

Ja, nyligen
3% (4 röster)
Ja, men för länge sedan
27% (31 röster)
Nej
63% (73 röster)
Osäker/Minns ej
7% (8 röster)
Totalt antal röster: 116