hej jag håller att sluta röka med hjälp av champix , min fråga är champix är ofalig för hjärta? 2-hörde att om man efter många år som rökare vill sluta röka flesta får nån besvär särskild i hjärta,är det rätt eller fel. tror du jag är på rätt väg och kan sluta röka efter 30 år med hjälp av champix? MVH pishii (kvinna 57år)
Redaktionen
Pishii,

Grattis till ditt beslut att sluta röka. Jag hoppas att du kommer att lyckas. Du har valt att ta hjälp av det idag kända mest effektiva rökstoppsläkemedlet och jag utgår från att du även får någon form av motiverande stöd. Det finns i studierna inga tecken på att Champix ökar risken för hjärtat jämfört med placebo (=inaktiv tablett som ser ut precis som det aktiva läkemedlet som det jämförs mot placebo). Däremot finns det dock beskrivet att personer som tar Champix har drabbats av olika hjärtsjukdomar liksom de skulle gjort även om de inte tagit Champix. Även personer som aldrig har rökt kan drabbas av hjärtkärlsjukdomar men risken är avsevärt lägre än för rökare. Ett år efter ett rökstopp har risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom ungefär halverats jämfört med de som fortsatt att röka.

Mvh

PÅL

6 år 7 månader sedan
Jag har slutat röka för ca. 9 månader sedan och de senaste 2-3 veckorna har jag haft svårt för att äta. Flytande föda går bra men annars är det "stopp" efter ett par tuggor, maten smakar konstigt och jag blir smått illamående. Kan det vara smaklökarna som fått ett nytt liv? Ethel (51år)
Redaktionen
Ethel,

Grattis till ditt rökstopp. Det du beskriver är inget som ska förväntas pga. rökstoppet. Du bör boka tid hos din läkare för vidare utredning av dina besvär.

Mvh

PÅL

6 år 7 månader sedan
Hej hur man kan ta på bästa sätt använda Zyban. Jag skulle börja med det för att jag fick fel förklaring från min ??? efter när jag har läst på nätet. Tack Nakib (man 41år)
Redaktionen
Nakib,

Zyban liksom andra läkemedel som används vid rökavvänjning ska alltid kombineras med motiverande stöd. Du bör vända dig till den läkare som skrivit ut Zyban vad gäller frågor kring hur just du ska ta det.

Generellt för Zyban gäller dock att behandlingen påbörjas när patienten fortfarande röker. Ett datum för rökstopp fastställs inom de två första behandlingsveckorna med ZYBAN, företrädesvis under den andra veckan. Den initiala dosen är 150 mg 1 gång dagligen i 6 dagar, från dag 7 höjs dosen till 150 mg 2 gånger per dag. Det bör vara minst 8 timmar mellan 2 doser. Maximal engångsdos ska inte överstiga 150 mg och den maximala dygnsdosen ska ej överstiga 300 mg. ZYBAN kan tas med eller utan föda. Rekommenderad behandlingsperiod är 7-9 veckor. Även om utsättningssymtom inte är att förvänta med ZYBAN kan en gradvis nedtrappning ändå övervägas. Om ingen effekt noterats efter 7 veckors behandling bör behandlingen avslutas.

Mvh

PÅL

6 år 7 månader sedan
Hej Har varit rökare i 27år (ca 10-15/dag) och slutat sedan två veckor tillbaka, använder endast zonnic mint (munhålepulver). Vissa dagar blir jag illamående så pass att jag nästan kräks, kan det bero på zonnic eller omställningen i kroppen efter rökstoppet? PL (kvinna 40år)
Redaktionen
PL,

Den aktiva substansen i Zonnic är nikotin och liksom vid samtliga former av nikotintillförsel förekommer illamående som en känd bieffekt. Detta brukar minska över tid och även när dosen sänks.

Mvh

PÅL

6 år 7 månader sedan
Har gått in i en avtrappningsfas med Champix. Det fungerar bra, hittills i alla fall! Men min vikt!! Hur gör jag? Kan man ens gå ner i vikt då man är 53 år? Jag har gått upp säkert 6 kg på ca 8 veckor! Var överviktig redan innan! Ska jag verkligen behöva återgå till cigaretter för att dämpa hungerkänslorna? Känner mig ledsen och bedrövad. Konstant hungrig. Ful och tjock. Äcklig. Snälla doktorn, ge mig något litet tips...:( Ledsen (kvinna 54år)
Redaktionen
Grattis till ditt rökstopp som tyvärr medför en ökad risk för viktuppgång. Denna är i genomsnitt ca 4 kg. Om du tillför kroppen gifter som vid rökning ökar kroppen ämnesomsättningen i syfte att bryta ned gifterna vilket är bra så länge giftet A inte bryts ned till de för kroppen än giftigare ämnena B och C. När du slutar räka återgår ämnesomsättningen till en normal nivå. En annan viktig faktor som ger viktuppgång är ökad aptit med ökat kaloriintag. Det är dock ingen naturlag att de som slutar röka går upp i vikt. Jag har bland ”mina” patienter många som lyckats med kombinationen att sluta röka/snusa samtidigt som de gått ned i vikt. Teorin är mycket enkel (mindre kaloriintag och ökad fysisk aktivitet) men praktiken är betydligt svårare. Inom sjukvården har vi inte längre något läkemedel som kan vara till hjälp för att minska aptiten men du kan få annan form av stöd. Dessutom finns många företag som har viktreduktion som en viktig del av sin affärsidé. Här måste du ofta binda dig att betala en viss summa/månad vilket i sig kan vara motiverande för att lyckas. Detta kan verka dyrt men kostar betydligt mindre än vad du tidigare lagt på cigaretter.

Jag hoppas att ditt rökstopp är första steget till en ny livsstil där ökad fysisk aktivitet leder till såväl lägre vikt som ökat allmänt välbefinnande.

Mvh

PÅL

6 år 7 månader sedan
Jag har slutat röka har rökt i 40 år men drabbades av kol .fick svårt att andas gå i trappor fick svårt att röra mig ,sitter mest inne blåst och kallt väder försämrar min andning , livet har blivit begränsat det är 1-årsedan jag slutade. jag har använt nikotin preparat, utan dessa skulle det blivit svårt men är nu rökfri, det har med motivation att göra inte pågrund av utb , för lite info i skolorna och arbetsplatser, jag skulle vilja hålla föreläsning om detta ämne jag som levt men rökning och rökare hela livet.ps vart vänder man sig tack på förhand. Majvor (60år)
Redaktionen
Majvor,

Grattis till ditt rökstopp som alltid är första åtgärden för att bromsa besvären vid KOL. Dessutom finns några inhalationsläkemedel som lindrar besvären vid KOL och jag hoppas att du har fått hjälp av något eller några av dessa.

Motivation är alltid grunden för att nå ett lyckat rökstopp. Samtidigt måste vi komma ihåg att nikotionberoendet är ett starkt beroende i nivå med flera typer av narkotika. Tillverkarna av såväl cigaretter som snus tillsätter olika ämnen till tobaken i syfte att öka graden av beroende som utgör grunden för fortsatt konsumtion. Ett av dessa ämnen är ammoniak som ökar nikotinets effekt på hjärnan och därmed beroendet. Det finns undersökningar som visar att 70 % av svenska rökare vill sluta men mindre än 5 % klarar det utan stöd. Av de som slutar är det dessutom många som återfaller.

Jag vet inte var du bäst ska vända dig om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Kanska kan det fungera om du skriver ner dina tankar och skickar till en skola i din närhet eller till ”Non smoking generation” för att väcka deras intresse.

Mvh

PÅL

6 år 7 månader sedan
Tänker börja med Champix coh hade tänkt att samtidigt minska på Citalopram (20 mg dagl), men funderar ändå på hur detta kan bli. Bör jag trappa ut Citalopramen medan jag tar Champix, eller sluta helt. Undrande över detta. Förstås rädd för allvarliga biverkningar. VS (kvinna 65år)
Redaktionen
VS,

Att ändra din dos av Citalopram liksom att börja med Champix är inte en fråga som ska besvaras av mig utan av din läkare efter att ni tillsammans med utvärderat hur du mår etc.

Allmänt kan dock sägas att det inte finns några generella medicinska skäl att minska dosen av Citalopram i samband med ett rökstopp vare sig med eller utan stöd av Champix. Dosen av Citalopram styrs helt efter hur du mår och har mått avseende de besvär(depression, panikångest etc.) som gör att du medicinerar med Citalopram. Ett rökstopp innebär kortsiktigt en ökad risk för bl.a oro, rastlöshet och nedstämdhet. Denna risk finns oberoende om du slutar helt på egen hand eller får stöd av Champix. I stora dubbelblinda randomiserade placebokontrollerade studier (=vare sig patient eller prövare vet vem som slumpvis får aktivt läkemedel respektive placebo) är det två symtom som är vanliga hos de som får Champix. Dessa är illamående och livliga drömmar. Det är inte farligt att vara illamående och jag har haft patienter som när de fått information om denna bieffekt bestämt sig för att uppfatta den som positiv då illamåendet har varit ytterligare en hjälp att avhålla sig från att röka. De ökade drömmarna som kan komma vid intag av Champix har bland mina patienter endast av någon enstaka beskrivits som obehagliga vilket stämmer med alla de studier som gjorts. De flesta av ”mina” patienter som slutat röka eller slutat snusa med stöd av Champix har utöver att det varit lättare att sluta än vid tidigare försök också många gånger berättat att de varit mindre irriterade etc. Tyvärr har det inte gjorts någon studie för att studera detta utan studierna har varit gjorda för att studera andelen rök- och snusfria vid olika tidpunkter respektive bieffekter vid behandling med Champix, andra rökstoppsmedel och placebo.

Det finns många noggrant utförda beräkningar som visar att rökningen i Sverige fortfarande orsakar fler fall av för tidig död än trafiken, alkohol och narkotika tillsammans. Dessutom har rökaren under sitt förkortade liv fler år med ohälsa. Jag utgår från att det du kallar allvarliga biverkningar är effekter av rökningen som du är rädd för. Framtagandet av ett nytt läkemedel som korrekt använt skulle uppvisa mindre än 1/1000 av de risker som rökning innebär skulle ha stoppats av bolaget på ett tidigt utvecklingsstadium. Om så ändå inte skulle skett kommer såväl nationella som internationella läkemedelsmyndigheter aldrig att godkänna preparatet.

Cigaretter är, såvitt jag kan komma på, den enda legala konsumentprodukt som om den används på det sätt som det är tänkt aktivt bidrager till att konsumenten löper en klart ökad risk att drabbas av minst ett 40-tal sjukdomar och dö i förtid. Dessutom är en stor del av grunden för försäljningen att konsumenten börjar röka eller snusa vid en tidpunkt i livet då hjärnan ännu inte är fullt utvecklad. Det är få rökare och snusare som börjar efter de blivit myndiga vilket är den ålder som en konsument ska ha för att det är ska vara lagligt tillåtet att sälja till.

Mvh

PÅL

6 år 7 månader sedan
Hej, Jag heter Jovana och har egentligen inga problem med att sluta röka. Mitt problem är att jag har ingen apetit överhuvudtaget sedan jag slutade röka. Ibland kan det gå över 10 timmar innan jag kommer ihåg att sätta nånting i munen. P.S. Jag är vegeterian och har hiatusbråck som jag fick från min mamma. Klart att jag undviker choklad, chilli, fett och allt man ska undvika när man har hiatusbråck. Varför? (kvinna 23år)
Redaktionen
Jovana,

Efter ett rökstopp är aptitökning ett stort problem för många och är en av orsakerna till den viktuppgång som drabbar de flesta efter ett rökstopp. Denna viktuppgång är i genomsnitt fyra kilo. Jag kan inte förklara varför du efter rökstoppet har problem med nedsatt aptit men förhoppningsvis är detta liksom andra rökstoppsrelaterade besvär övergående.

Mvh

PÅL

6 år 7 månader sedan
Jag har slutat röka för 17 dagar sedan...jag har mått jättedåligt, och gör fortf! Magen beter sig konstigt, känner mig illamående, trött, och orkeslös;( Är detta normalt? Har tagit prover, som alla visar normala värden...vilket är skönt! Men jag kan ändå inte förstå varför jag mår såhär konstigt? Bästa hälsningar//Malin (37år)
Redaktionen
Malin,

Vid ett rök- eller snusstopp mår de allra flesta mer eller mindre dåligt på olika sätt under upp till tre veckor pga. nikotinabstinensen. De vanligaste besvären är sug efter nikotin, irritabilitet, rastlöshet, frustration, ilska, oro, ångest, koncentrationssvårigheter och ökad aptit. Dessa besvär brukar börja under andra dygnet efter rök- eller snusstopp. Även andra typer av besvär kan förekomma och en del av dessa kan pågå betydligt längre tid än den vanliga abstinensfasen. Om illamåendet beror på att du är förstoppad (en del rökare ”kickar igång” sin mage med en cigarett och kaffe på morgonen) kan du på apoteket köpa något milt laxerande. Dessutom är ökad fysisk aktivitet bra för att hålla magen igång. Det är dessutom det viktigaste för din framtida hälsa när du nu undanröjt rökningen.

Mvh

PÅL

6 år 7 månader sedan
Jag har mig veterligen ingen i släkten med RA men har själv fått diagnosen. Är det ändå sannolikt att det finns långt tillbaka i släktledet? AJ (man 47år)
Redaktionen
Hej AJ.
Det är säkerligen sannolikt. Tyvärr vet vi inte exakt hur arvsgången är, men många gånger går det flera generationer utan att man ser några tecken på Reumatoid Artrit.
6 år 7 månader sedan